20201126 nieuwe wetgeving B2B WEBSITE

Online seminarie | Nieuwe wetgeving B2B

WELKE IMPACT HEEFT DE NIEUWE B2B WETGEVING OP JOUW ONDERNEMING?

Vanaf 1 december 2020 treedt de nieuwe B2B-wetgeving in werking. Deze wet legt de contractsvrijheid van ondernemingen in de B2B relaties aan banden. Contractuele clausules die werden opgenomen in jouw contracten en voor een kennelijk onevenwicht zorgen tussen partijen zullen zonder meer als onrechtmatig kunnen worden beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat deze clausules hun draagkracht verliezen en je mogelijks niet meer dezelfde bescherming geniet ten aanzien van jouw tegenpartij. Ook de huidige pandemie brengt de nood naar (economische) bijkomende bescherming met zich mee. The time is now!

Naast het eerder vage criterium van kennelijk onevenwicht voorziet de wetgever in twee lijsten: een zwarte en een grijze lijst. De zwarte lijst bevat de categorieën van bedingen die in ieder geval onrechtmatig zijn (en dus nietig/onafdwingbaar zijn). Het gaat hier onder meer om volgende situaties:

  • Je hebt geen sluitend systeem om te verzekeren of jouw klanten kennis hebben genomen van jouw algemene voorwaarden en deze te aanvaarden?
  • Je kiest zelf of je op een bestelling van jouw klant ingaat, terwijl jouw klant reeds gebonden is door die bestelling?

De tweede lijst is de grijze lijst. Deze categorieën van bedingen zijn onrechtmatig, tenzij kan worden bewezen dat in de specifieke omstandigheden, geen kennelijk onevenwicht is gecreëerd. De wetgever denkt hierbij aan:

  • Je behoudt zich het recht voor om eenzijdig zonder geldige reden de overeenkomst te wijzigen?
  • Je sluit jouw aansprakelijkheid voor zware fout uit of beperkt deze op ongepaste wijze?
  • Je hernieuwt jouw overeenkomsten met klanten telkens stilzwijgend, zonder opgave van een redelijke opzegtermijn?

Herken je één van deze situaties? Of twijfel je aan de algemene verdeling van de rechten en plichten in jouw algemene voorwaarden/overeenkomsten? Dan helpt deze sessie je alvast op weg. De experts van Deloitte lichten je aan de hand van een aantal relevante take-aways de meest urgente to do’s toe.

Als juridische experten begeleiden de specialisten van Deloitte tal van ondernemingen bij hun streven naar een waterdichte juridische strategie voor contractuele valkuilen. Zij staan ondernemingen onder andere bij door hierop een tailor-made oplossing te bieden. Tijdens deze sessie reiken zij je graag enkele praktische handvaten aan om de juridische bescherming van uw onderneming bullet-proof te maken.

Docenten

Britt De Ceuster, Legal Specialist, en Jessica Verheggen, Legal Consultant, hebben ruime ervaring in de juridische begeleiding van KMO’s in hun relaties met klanten, leveranciers, externe partners, etc, zowel in een B2B als een B2C – context en binnen diverse sectoren.  Denk hierbij o.m. aan de opmaak en screening van algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten (agentuur, distributie, franchise, reseller,…), e-commerce, GDPR, debiteurenbeheer, contract management, etc

Testimonial door Bram Gerets

PROGRAMMA

Donderdag 26 november 2020
Het seminarie gaat online door van 9u00 tot 12u00. 

De kostprijs bedraagt €85 (excl. btw) per persoon. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met vrijdag 20 november 2020.

Locatie




Datum
2020-11-26T09:00:00
Tijd
2020-11-26T09:00:00
Prijs
€ 85,00 (excl. btw)