20201124 Exportkansen WEBSITE

Exportkansen door corona: kies de juiste exportstrategie

Het hoeft geen betoog dat de coronapandemie een enorme impact heeft op de gezondheid en de wereldeconomie. De gecumuleerde exportcijfers voor de eerste jaarhelft van 2020 laten een terugval van 11,86% zien in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De Vlaamse maanduitvoer in juni 2020 daalde opnieuw met 9,3% tegenover dezelfde maand vorig jaar.

Vergeleken met onze buurlanden zit het verloop van de Vlaamse exportcijfers van juni 2020
in de Europese middenmoot. Op basis van voorlopige cijfers van de nationale statistieken stellen we vast dat Nederland zijn export minder fors zag teruglopen met een daling van bijna 6%. Duitsland boekte een exportverlies van 9,4%. In Frankrijk was de terugval met 22,5% heel wat feller.

Ook pré-Corona was internationale expansie een prioriteit voor ondernemers die hun business willen laten groeien. Er lijken zich kansen voor te doen omdat bedrijven markten laten liggen, de vraag is gewijzigd of de inkoopstrategieën worden bijgestuurd.

Maar is dat écht wel zo? Ook voor jouw business? Is jouw product of dienst, businessmodel en organisatie voldoende afgestemd op de veranderende exportmarkt? Hoe overtuig je buitenlandse klanten en consumenten dat jouw bedrijf hun noden beter inwilligt en hun problemen beter oplost dan lokale concurrenten?

Zowel bedrijfsleiders als verkoopdirecteurs die reeds exporteren of willen beginnen exporteren zitten met heel wat vragen:

  • In welke (volgende) markt beginnen we best? Doen we dit zelf of met lokale partners? Hoe herhalen we succesverhalen in nieuwe markten?
  • Is ons product / onze dienst / ons business model wel geschikt voor die markt? Of moeten we aanbod, doelpubliek, distributiekanalen, merkbeleving… herbekijken?
  • Is onze organisatie klaar om te exporteren op het vlak van productie, logistiek, commerciële strategie, marketing, juridische aspecten, financieel beleid, risico’s, personeel, communicatie, topmanagement support?
  • Hoe zorgen we ervoor dat export onze activiteiten op de thuismarkt niet belemmert?
  • Welke internationale ambities hebben we, hoeveel zijn we bereid te investeren en hoe meten we succes?

SEMINARIE
Aan de hand van het door hemzelf ontwikkelde exportmodel biedt Bram Vaerewyck een algemene introductie van het nut van- en de aandachtspunten bij een internationaliseringsstrategie. Er wordt een eerste antwoord geboden op de hoger vermelde vragen en de verschillende stappen bij het bouwen van een doelgericht en effectief export actieplan worden overlopen. Bij voldoende belangstelling en op basis van de vragen van deelnemers aan het seminarie, wordt op een later tijdstip dieper ingegaan op de afzonderlijke onderdelen van het exportplan en de manier waarop dit in te vullen voor jouw bedrijf. 

Bestemd voor exportmanagers en salesverantwoordelijken.

Bram Vaerewyck is een expert in exportstrategie en business development met bijna 20 jaar ervaring in een internationale B2B en B2C omgeving. Als exportdirecteur en lid van het internationale managementteam bij o.m. Duvel Moortgat, Leonidas en Luxilon Industries heeft hij heel wat airmiles op de teller staan. Vanop de eerste rij bouwde hij mee aan wereldwijde verkoops- en distributienetwerken van Belgische kwaliteitsproducten en de promotie van premiummerken.

Als partner bij Business Markers begeleidt Bram nu entrepreneurs en managers bij het bepalen van hun exportstrategie en het opmaken, implementeren en opvolgen van een concreet actieplan voor de (verdere) uitbouw van hun exportactiviteiten. Hij maakt daarbij gebruik van een gezonde mix van strategisch-conceptueel denken, theoretische modellen getest in de praktijk en hands-on oefeningen die helpen om strategische keuzes te maken.

CV met Bram Vaerewyck

PROGRAMMA

8.30u aankomst en ontbijt
9.00u seminarie
12.00u broodjeslunch

Dit seminarie gaat door op dinsdag 24 november 2020 in de Pop-up bij VKW Limburg, Kunstlaan 16 in Hasselt. Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar. ’s Middags voorzien we een broodjeslunch.

De kostprijs bedraagt €180 (excl. btw) per persoon. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met vrijdag 20 november 2020.

Dit seminarie wordt georganiseerd in kader van de strategische samenwerking tussen VKW Limburg en Flanders Investment & Trade.

FIT

Locatie
VKW Limburg Pop-Up
Kunstlaan 16
3500 Hasselt
België
Datum
2020-11-24T08:30:00
Tijd
2020-11-24T08:30:00
Prijs
€ 180,00 (excl. btw)

Persoonlijke gegevens

Schrijf eerst jezelf in, verzend deze inschrijving. Nadien kan je pas een extra deelnemer zoals partner of zakenrelatie inschrijven.
Inschrijving:
mezelf
partner/echtgeno(o)t(e)
zakenrelatie of collega
Voornaam*):
Achternaam*):
Functie:
Bedrijf*):
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Ondernemingsnummer:
Tel./GSM*):
E-mail*):
PO nummer:
Ondernemingsnummer t.b.v. facturatie:
Afwijkende afspraken m.b.t. facturatie:
Ja
Nee
Toelichting afwijkende afspraken:
Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in de vorm van foto en/of film - dat nadien via mediakanalen kan worden gebruikt.