20201102 Opnieuw opdoffer voor vele Limburgse ondernemingen zonder gerichte steun dreigt golf van faillissementen en jobverlies

Opnieuw opdoffer voor vele Limburgse ondernemingen: zonder gerichte steun dreigt golf van faillissementen en jobverlies

vrijdag 30 oktober 2020

TVL 01/11/2020 - 18:30 | Werkgeversorganisaties: "Onze werkgevers en dus onze economie gaan zware klappen krijgen"

VKW Limburg beseft dat onze overheden geen andere keuze meer hadden dan over te gaan tot een drastische verstrenging van de maatregelen. Meer dan ooit zijn we ongerust over de economische, financiële en mentale impact van deze forse maatregelen op onze ondernemingen, ondernemers en hun medewerkers. Zij staan immers opnieuw voor een lange, donkere periode van onzekerheid over de overlevingskansen van hun onderneming.

Daarom roept VKW Limburg op tot het nemen van even drastische maatregelen om de financiële basis van onze bedrijven te verstevigen en te vrijwaren. We moeten nu alles op alles zetten om faillissementen en bijhorende ontslagen te vermijden en de financiële ruggengraat van onze ondernemingen te versterken. Concreet verwijzen we hierbij naar ons eerder gelanceerde voorstel richting het activeren van het massaal aanwezige spaargeld via een nieuwe regeling ‘Cooreman-De Clercq’, het stimuleren van achtergestelde leningen, het versterken van de notionele intrestaftrek en het fiscaal ondersteunen van wederopbouwreserves.

Dankzij de onvoorwaardelijke inzet en bijhorende investeringen van onze ondernemingen en hun medewerkers zullen gelukkig vele van onze Limburgse bedrijven aan de slag kunnen blijven. Dit neemt niet weg dat de impact op vooral de handelssector beenhard is. Daarom roept VKW Limburg alle Limburgers op om massaal onze eigen lokale economie te steunen via aankopen bij lokale ondernemers en handelaars. Die steun kan immers een wezenlijk verschil maken.

VKW Limburg zal er opnieuw alles aan doen om zijn leden-bedrijven met raad en daad bij te staan in de komende turbulente periode.