20201008 Ruimtelijke ordening WEBSITE

Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

WORD EEN PROFESSIONELE GESPREKSPARTNER VOOR INTERNE EN EXTERNE SPECIALISTEN

De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet je dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau in werking getreden. Daarnaast is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op tal van plaatsen gewijzigd of aangevuld door de Codextrein.

 • Wil je een compacte update van gerealiseerde en te verwachten wetgevende initiatieven?
 • Wil je een professionele gesprekspartner zijn met interne en externe specialisten?
 • Ben je op zoek naar een handige checklist van te volgen procedures?

Op amper één dag spijker je jouw kennis over de ruimtelijke ordening bij en ben je helemaal mee met de laatste wijzigingen uit de Codextrein en het Omgevingsvergunningsdecreet. Ontdek een opleiding die je to the point en concreet wegwijs maakt in deze complexe regelgeving. Na deze opleiding werk je efficiënter samen met professionele gesprekspartners. Deze opleiding is in samenwerking met Kluwer opleidingen.

Docent
Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (VUB) en Licentiaat Politieke Wetenschappen (UGent). Na een loopbaan van 5 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco advocaten, waar hij actief is in de cel Ecologie (milieurecht en ruimtelijke ordening). Bart De Becker treedt vaak op als spreker rond administratiefrechtelijke thema’s en verzorgde een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en bodemsanering. Hij is voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Bestemd voor
Deze opleiding is onmisbaar voor elke professional die in contact komt met ruimtelijke ordening en die geen basiskennis heeft van de materie:

 • Milieuverantwoordelijken
 • Veiligheidsverantwoordelijken
 • Juridische functies en advocaten
 • Zaakvoerders
 • Preventiemedewerkers
 • Medewerkers van lokale overheden

PROGRAMMA
Donderdag 8 oktober 2020

1.       Ruimtelijke ordening

 • Ruimtelijke structuurplannen - Ruimtelijke beleidsplannen
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Gewestplan - Plannen van Aanleg
 • Bestemmingsvoorschriften
 • Planschade en planbaten

2.       Vergunningen

 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
 • Vergunningsplichtige werken en handelingen
 • Vrijgestelde meldingsplichtige handelingen
 • Procedure
 • Afwijkingsmogelijkheden
 • Zonevreemde constructies
 • Planologisch attest

3.       Handhaving

 • Strafsancties
 • Verjaring
 • Herstelmaatregelen
 • Stakingsbevel

Deze sessie gaat door van 8u30 tot 17u30. Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar. ’s Middags voorzien we een lichte lunch.

Accreditatie

 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (Op aanvraag)
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 6 uren
 • DOM Permanente Vorming Milieucoördinatoren conform art. 4.1.9.1.2 van Vlarem, 6 uren

De kostprijs bedraagt € 622 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via KMO-portefeuille mogelijk (KMO-Portefeuille erkenningsnummer: DVO 107 340). Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met maandag 28 september 2020.

logo's

Locatie
VKW Limburg
Kunstlaan 16
3500 Hasselt
Belgiƫ
Datum
2020-10-08T08:30:00
Tijd
2020-10-08T08:30:00
Prijs
€ 622 (excl. btw) per persoon