20200930 K16 Edito

Voorzitter Marc Meylaers: nood aan vertrouwen

woensdag 30 september 2020

Corona zal, zelfs met een vaccin, onze dagelijkse realiteit nog een hele tijd blijven domineren. Maar één ding is zeker: het eind van de coronacrisis komt steeds naderbij. Ondernemers tonen tonnen weerbaarheid en creativiteit om er het beste te maken. Het valt mij ook op hoeveel Limburgse bedrijven nu de kans grijpen om hun processen te optimaliseren en sterk te digitaliseren. Wat echter nu cruciaal is, is terug een klimaat van vertrouwen creëren. Geef mensen vertrouwen. Geef ondernemers vertrouwen. Geef investeerders vertrouwen!

Alleen zo groeit weer de positiviteit, essentieel om de binnenlandse vraag op peil te houden en uit de crisis te geraken. Vertrouwenwekkende maatregelen die consument, ondernemer en investeerder geloof in de toekomst schenken: het moet nu dé prioriteit zijn van iedere (nieuwe) regering. Drie gouden maatregelen kunnen al een wereld van verschil maken om onze economie terug op de rails te zetten.

Productieve overheidsinvesteringen staan al decennia op een laag pitje. Een snelle verdubbeling tot 4% van het BBP is nodig. Nauw letten op de operationele uitgaven, maar tegelijk voluit, toekomstgericht en met visie investeren in infrastructuur voor digitalisering, mobiliteit, energie en innovatie. Wat een gigantische vertrouwensboost zou dat geven!

De digitale trein mag niet (weer) worden gemist. Dus talm niet langer met de implementatie van 5G-technologie. Loop voorop en trek consequent de kaart van digitalisering en e-commerce. We hebben nu wel genoeg investeerders de grens over gejaagd met onze logge arbeidsregelingen. Flexibelere arbeidsvormen en nachtarbeid, op maat van werknemer en werkgever, zijn een quick win.

En ten derde is rechtszekerheid essentieel voor het vertrouwen van onze ondernemers. Maak eindelijk werk van het drastisch inkorten van de te doorlopen procedures bij investeringen én de onuitputtelijke beroepsmogelijkheden tegen vergunningen.  

Als we er daarnaast in zouden slagen om beleidsmatig toekomstgericht - zonder de waan van de (verkiezings)dag - te gaan denken over oplossingen voor lange termijnproblemen zoals vergrijzing, klimaat, …., zou de toekomst er misschien toch niet zo slecht uitzien.

Als ondernemers moeten daarenboven op elkaar steunen door  samen te werken, onze ervaringen uit te wisselen en de onderlinge ‘gunfactor’ te versterken. Vanuit VKW Limburg willen we daar dit werkjaar voluit voor gaan. Vanuit vertrouwen en positiviteit en met alleen de groei van onze Limburgse economie, onze ondernemers en hun medewerkers voor ogen.

Hou vertrouwen. Geef vertrouwen. Het komt goed!