20200903 PB wakker liggen

Hier liggen Limburgse ondernemers wakker van

donderdag 03 september 2020

Vraag en omzet blijven grootste zorgenkind

  • Meer dan de helft (58%) ligt wakker van vraag en omzet
  • Financiële gezondheid maakt 4 op 10 ondernemers ongerust
  • Helft van ondernemers snoeide in de kosten
  • Bezorgdheid om teamgeest en emotionele gezondheid van werknemers
  • Limburgse ondernemers tonen flexibiliteit door fors in te zetten op strategische koerswijzigingen en digitalisering

Uit een ledenbevraging door VKW Limburg blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers aangeeft zich ernstig zorgen te maken over de vraag en de omzet van hun bedrijf. Niet minder dan 4 op 10 ondernemers is bekommerd om de financiële situatie van hun bedrijf. Maar ook de praktische en menselijk gevolgen van de huidige crisis bezorgen ondernemers extra kopzorgen. Meer dan 1 op 3 maakt zich ernstig zorgen over het behoud van de bedrijfscultuur en samenhang onder de werknemers. Ook de emotionele gezondheid van de werknemers verontrust bijna een derde van de ondernemers. 30% van de Limburgse bedrijven vreest dat het moeilijk zal zijn om de huidige personeelsaantallen te kunnen aanhouden.


Toch blinken onze Limburgse ondernemers opnieuw uit in veerkracht en flexibiliteit om de kwalijke gevolgen van de huidige crisis tot een minimum te beperken. Meer dan de helft van de ondernemers heeft de algemene kosten gereduceerd. Bijna de helft heeft de personeelskosten op een of andere manier geoptimaliseerd, onder meer via tijdelijke werkloosheid. Opvallend is toch dat 4 op 10 ondernemers geplande investeringen uitstellen. Gelukkig geeft slechts 7% van de ondervraagde leden aan dat ze geplande investeringen volledig annuleerden. Daarnaast toonde meer dan 1 op 3 zich van de meest creatieve kant door in te zetten op nieuwe markten.

Johan Schildermans, manager belangenverdediging en kennis van VKW Limburg: “Dat de economische gevolgen van de coronacrisis ook in Limburg diepe wonden zouden slaan, was onvermijdelijk. Het feit dat meer dan de helft van onze leden aangeeft wakker te liggen van de vraag en omzet, toont aan dat we nog lang niet aan het einde van de tunnel zijn en meer dan ooit nood hebben aan een weldoordacht relancebeleid. Tot op vandaag hebben wij dankzij het doorzettingsvermogen van onze ondernemers de negatieve impact op de Limburgse economie en werkgelegenheid beperkt kunnen houden. Maar zonder een snel, stabiel herstel zullen de gevolgen alsnog niet te overzien zijn. Wij drukken dan ook op het belang van een relance waarin werk, leven en maatschappij zo normaal als mogelijk plaatsvinden. Uiteraard met eerbied voor de geldende maatregelen om het virus terug te dringen, maar via een beleid waarin ratio overheerst in plaats van emotionaliteit. Wat veilig kan doorgaan, moet maximaal door kunnen gaan.”

Uit de bevraging blijkt dat de rol van de overheid door veel ondernemers in vraag wordt gesteld. De onduidelijkheid en veranderende omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat veel ondernemers zich aan hun lot overgelaten voelen. Ondanks de belangrijke steunmaatregelen die zeker hun nut hebben bewezen, zoals de versoepeling rond de tijdelijke werkloosheid en overbruggingskredieten, klinkt vooral het verwijt door van de onduidelijke en weinig consequente communicatie. Die leidde tot veel verwarring en een veel sterker afremmen van economische activiteiten dan strikt noodzakelijk. Het  al te beperkte gewicht dat de gevolgen voor de economie heeft gekregen in de afwegingen die zijn gemaakt, wordt duidelijk in vraag gesteld. “Men had beter wat meer economen en wat minder virologen betrokken bij de besluitvorming”, zo klinkt het. Het is daarom belangrijk dat in het relancebeleid, alle aspecten in overweging worden genomen. Alleen zo kan het land de op alle vlakken hoognodige ademruimte krijgen.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg besluit: “Het feit dat er nog altijd nauwelijks economische experten zetelen in de nieuwe samenstelling van Celeval, het hoogste adviesorgaan in deze crisis, blijft ons op dat vlak sceptisch stemmen. Wij zijn erg blij dat onze ondernemers dankzij hun flexibiliteit de economische impact op Limburg hebben kunnen beperken. Toch is het noodzakelijk dat die ondernemers zich gesteund voelen. Hiervoor kijken wij zowel naar overheid, opiniemakers, virologen als hun werknemers. Overreactie en massahysterie zijn te vermijden scenario’s. Hiervoor is het van kapitaal belang dat iedereen de eigen verantwoordelijkheid neemt. Zo moeten werkgevers een zo veilig mogelijke werkomgeving creëren. De overheid moet duidelijkheid verschaffen en rationale argumenten en realistische afwegingen als leidraad gebruiken. Tenslotte hebben ook werknemers de afgelopen maanden hun betrokkenheid getoond. Het noodzakelijke tandje werd bijgezet, in belang van de gezondheid van zowel mens als bedrijf. Het is die mentaliteit die de komende maanden mee zal beslissen over het al dan niet slagen van de economische herlancering van de economie en de continuïteit van onze ondernemingen.

Een aantal sectoren hebben de rug gerecht en timmeren standvastig aan de weg van het herstel. Andere sectoren gaan met de evolutie van het virus zich moeten aanpassen richting (nieuw) normaal. Dit vergt veel van onze ondernemers, een volledig operationele economie is hiervoor onontbeerlijk. Het verschil tussen wat de economie kan produceren, en wat de economie mag produceren is hemeltergend. Dit verschil moet worden verkleind en waar mogelijk weggewerkt, want in het najaar dreigt een golf van extra werkloosheid. Tijdelijke werkloosheid ‘tijdelijk houden’ zal het gevolg moeten zijn van maatregelen in harmonie met zowel volksgezondheid als economie.”

 Klik hier voor de korte powerpoint.