20200703 Afbeelding WEBSITE

Wat verwachten de Limburgse bedrijven nog van 2020?

vrijdag 03 juli 2020
  • 3 op 10 Limburgse bedrijven eindigen dit jaar met verlies
  • omzet en export krimpen gemiddeld met een vijfde
  • 40% van de investeringen wordt uitgesteld of geschrapt
  • personeelsaantal krimpt tegen eind 2020 bij 22% van de bedrijven, maar 15% ziet nog jobgroei
  • 3 van de 5 bedrijven bleven operationeel, maar nauwelijks de helft is vandaag weer op volle getalsterkte aan de slag
  • crisis is uitgelezen kans om bedrijfsstrategie te herdenken

De Limburgse bedrijven verwachten over heel 2020 gemiddeld meer dan een vijfde van hun omzet te verliezen. Nauwelijks een kwart van hen verwacht zijn omzet van 2019 te kunnen evenaren. Qua export ligt dit iets hoger en hoopt 1 op 3 van de exporteurs, ondanks de coronacrisis, evenveel of zelfs meer te kunnen exporteren dan vorig jaar. Maar gemiddeld zal een Limburgse exporteur in 2020 zelfs een kwart van zijn exportcijfer zien verdampen. Bij amper een kwart van de Limburgse ondernemingen zal de winst op peil blijven. Bij iets minder dan de helft van de bedrijven zal er winst overblijven, maar zal die fors teruglopen. Nagenoeg 3 op de 10 Limburgse bedrijven zal dit jaar in het rood gaan en verlies maken.

Dat blijkt uit de antwoorden van bijna 450 Limburgse bedrijven in een onderzoek van VKW Limburg en UNIZO Limburg naar wat de Limburgse bedrijven nog verwachten van het jaar 2020. Uit de cijfers blijkt ook dat 60% van de door de Limburgse bedrijven voor dit jaar geplande investeringen gewoon doorgaat of slechts in beperkte mate wordt uitgesteld. Maar 30% van de investeringen wordt on hold gezet tot volgend jaar of later en 1 op de 10 wordt geschrapt en is definitief verloren.

Personeelsbestand
Enerzijds verwacht bijna een kwart van de Limburgse bedrijven (22%) dat het personeelsbestand tussen nu en eind 2020 zal dalen. Anderzijds denkt 15% dan weer te groeien in aantal werknemers. Per saldo komen we uit op een verwacht negatief jobgroeisaldo van -6%. Ter vergelijking: eind vorig jaar werd voor het jaar 2020 nog een jobgroeisaldo van +19% vooropgesteld. De bouw is de enige sector met een blijvend positieve verwachting van tewerkstellingsgroei. Alle andere sectoren verwachten dit jaar jobverlies. Bij de productiebedrijven loopt het verschil tussen bedrijven die personeel willen aanwerven en afbouwen op tot een negatief jobgroeisaldo van -15%.

Opvallend is overigens dat de bouwsector zowel qua handhaven van omzet (87%) als het doorzetten van investeringen ruim bovenaan staat, maar het meest last heeft van een sterke winstdaling. De bouw is ook de sector waarin vandaag het meeste personeel terug aan het werk is: 94% van de Limburgse bouwvakkers is aan de slag. Voor een gemiddeld Limburgs bedrijf is dat slechts 84%. Slechts de helft van de Limburgse bedrijven is vandaag met hun personeel op volle getalsterkte terug aan de slag. Voor nog eens een kwart ligt dat wel boven de 80%. Maar bij 1 op 7 bedrijven is minder dan 60% van de werknemers weer aan het werk.

3 op 5 Limburgse bedrijven bleven tijdens de coronacrisis operationeel, al was dat voor 1 op 3 bedrijven maar gedeeltelijk het geval. Ruim een derde (37%) stopte alle activiteiten, maar opende intussen weer de deuren, gespreid over de verschillende exitfases. Toch was een kleine 4% van de bedrijven eind juni nog altijd gesloten.

Ondanks alle onheil biedt de coronacrisis ook kansen, aldus onze Limburgse ondernemers. Niet minder dan 81% ziet in de crisis het signaal om bedrijf en bedrijfsstrategie te herdenken voor de toekomst. 69% ziet door de coronacrisis ook kansen om ruimer in te zetten op duurzaamheid en duurzaam/ecologisch ondernemen.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Optimism is a moral duty. Maar we zijn niet naïef. Er zijn diepe kraters geslagen. Bijna de helft van de Limburgse bedrijven zal dit jaar een pak minder winst maken. Bovenop verwacht drie op de tien 2020 te eindigen met een negatief resultaat. Dat is ter vergelijking méér dan dubbel zoveel dan vorig jaar in onze TOP 500. Zeer verontrustend, te meer we weten dat heel wat bedrijven en sectoren pas volgend jaar de echte klap verwachten. Want winst maken is natuurlijk essentieel voor de toekomst van onze bedrijven. Verdere maatregelen om de solvabiliteit van onze bedrijven op langere termijn te ondersteunen zijn nu nodig. De fiscale carry back regeling, die we al van in het begin van de crisis bepleitten en waarbij bedrijven hun verliezen van dit of volgend boekjaar kunnen afzetten tegen de winst van het voorgaande boekjaar, werd intussen gepubliceerd. Maar er is meer nodig om de financiële basis van onze bedrijven fundamenteel te helpen verstevigen. Zoals het vrijstellen van belasting bij latere uitkering van kapitaalverhogingen en reserveopbouw die gericht zijn op het overleven van de crisis.

En waarom niet het oplopende spaargeld fiscaalvriendelijk mobiliseren voor onze economie? En om straks een cascade aan faillissementen te vermijden, vragen we dat bedrijven voorrang krijgen ten aanzien van de overheid bij de verdeling van nog recupereerbare middelen bij faillissementsschulden. Vandaag komen bedrijven pas op de laatste plaats, na de ‘bevoorrechte’ overheidsgerelateerde schuldeisers als btw, rsz, of fiscus. Hierdoor dreigt een sterk domino-effect onnodig nog meer bedrijven de das om te doen.”

Klik HIER voor het volledige persbericht.

Klik HIER voor de grafieken.