20200701 POL Juli - afb. website

POL juli 2020 naar -30,4

woensdag 01 juli 2020

POL juli 2020: -30,4

Limburgse ondernemers likken hun wonden
Tweede kwartaal 2020 kent slechtste evaluatie ooit, maar minder erg dan gevreesd.
Vooruitzichten verbeteren licht maar blijven negatief

Na de dramatische val in april 2020 naar -43,1, zet de Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van UNIZO Limburg en VKW Limburg in juli weer een stap(je) in de goede richting, naar -30,4. Met de POL meten de beide werkgeversorganisaties samen ieder kwartaal het ondernemersvertrouwen in de provincie.

POL Juli

De Limburgse ondernemers likken duidelijk hun wonden na de coronacrisis. Het voorbije tweede kwartaal kent met -37,9 de slechtste evaluatie ooit in ruim 14 jaar POL-metingen, maar blijft toch nog een eind verwijderd van de catastrofale prognose van -69,0. De vooruitzichten voor het derde kwartaal blijven met -22,9 dan wel duidelijk negatief, maar toch nemen de Limburgse ondernemers hiermee wat afstand van het dieptepunt van april.

Volgende indicatoren zorgen voor de slechte evaluatie van het voorbije kwartaal:

  • bij 64,8% van de Limburgse bedrijven daalde de omzet in vergelijking met vorig jaar;
  • 55,9% van de exportbedrijven zag de export afnemen;
  • in 32,9% van de Limburgse bedrijven daalde de tewerkstelling;
  • bij 39,8% daalde het investeringsritme;
  • en maar liefst 57,1% zag een afname van de winstmarge.

Voor het komende kwartaal stijgt elke POL-indicator in vergelijking met de evaluatie van het tweede kwartaal van 2020.

Onderscheid tussen sectoren
In de vorige POL-bevraging bleek alvast dat de coronacrisis alle sectoren even hard trof, met vergelijkbare POL-scores en unaniem lage prognoses voor elke sector. In de POL-analyse van juli zien we weer wat onderscheid ontstaan tussen sectoren, waarbij de bouw en – opvallend – de detailhandel de minst negatieve cijfers kennen, en we voor de diensten, groothandel en productie een gelijkaardige evaluatie en prognose zien. Kijken we naar de grootte van de bedrijven, dan vinden we in vergelijking met drie maanden geleden weer meer spreiding terug tussen grootteklassen. Met uitzondering van de bedrijven met minder dan 5 werknemers, zijn de POL-cijfers bij de kleine bedrijven (tot 20 werknemers) minder negatief dan bij de middelgrote en grote bedrijven.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De impact van de coronacrisis op onze Limburgse economie is verpletterend. Hoe negatief de POL-cijfers ook nog zijn, toch merken we verbeteringen op die hoopgevend zijn, maar ook tekenend voor de veerkracht van onze Limburgse ondernemers. In het belang van het verdere herstel van onze economie mogen wij de teugels nu niet lossen. We moeten de opgelegde regels nauwgezet blijven volgen en voorbereid zijn op heropflakkeringen met snelle ‘contact tracing’ en voldoende testcapaciteit. De reddingsboeien waren tot nu toe meer dan nodig. Nu echter moet voluit werk gemaakt worden van concrete actie om onze economie krachtig te stimuleren. Enkel zo kunnen we de komende jaren terug proberen te groeien naar het niveau van voor de crisis. Een flexibele arbeidsmarkt is in deze cruciaal. Er moet bijvoorbeeld een versoepeling komen in de regeling omtrent avondwerk en nachtarbeid. Dit om tot een concurrentiële positie te komen in de boomende markt van e-commerce. Pieken en dalen in het werk moeten gewoonweg vlotter kunnen worden opgevangen. Om de vraag terug op niveau te krijgen moeten private en publieke investeringen beiden gestimuleerd worden. Want niet koopkracht is nu het probleem, wel vertrouwen. We hebben dan ook dringend nood aan een regering met volle bevoegdheid om een daadkrachtig relanceplan op poten te zetten. Een krachtdadige regering die durft te investeren in infrastructuur, digitalisering en duurzaamheid. Die heeft een veel groter effect dan de kortzichtige sinterklaasmaatregelen die nu de orde van de dag lijken te bepalen.”

Klik HIER voor het volledige persbericht.