20200512 PB Meet the Youngsters

Meet the Youngsters: uniek matchingplatform

woensdag 13 mei 2020

20200512 PB Meet the Youngsters logo's

UNIEK MATCHINGPLATFORM KOPPELT TALENTVOLLE JONGEREN AAN JUISTE BEDRIJVEN EN HOUDT LIMBURGS TALENT IN DE REGIO
Provincie Limburg, VDAB en VKW Limburg profileren Limburg bij jongeren als dynamische regio met uitdagende jobs en daadkrachtige bedrijven.

Via ‘Meet the Youngsters’ willen werkgeversorganisatie VKW Limburg, de VDAB en Provincie Limburg de inefficiënties op de arbeidsmarkt verder wegwerken en de juiste match realiseren tussen talent en bedrijf. ‘Meet the Youngsters’ is een uniek matchingplatform dat jongeren helpt ontdekken welke bedrijven écht bij hen passen voor een stage, traineeship of uiteindelijk een job. Doelstelling: op drie jaar tijd op zoek gaan naar 3000 jongeren en ruim 300 bedrijven die zich aanmelden op het platform.

We stellen vast dat jongeren nauwelijks bedrijven kennen, laat staan wat ze allemaal doen. Bedrijven en organisaties hebben het niet altijd makkelijk om écht aansluiting te vinden bij jongeren en zich goed te profileren. Als regio hebben we belang bij een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad en het vermijden van een kennisvlucht naar omliggende regio’s.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Limburg kampt nog steeds met een grote brain drain. Met deze tool leren jongeren nog tijdens de studententijd de Limburgse bedrijfswereld kennen. Hierdoor krijgen ze veel meer zicht op uitdagende jobs in sterke Limburgse ondernemingen. Op die manier kunnen we ze beter aan Limburg binden en de Limburgse brains inzetten voor economische groei in onze provincie. Bovendien werkt het motiverend tijdens de studieloopbaan.”

Door zich aan te melden op het platform krijgen jongeren de gelegenheid om tijdens hun opleiding in contact te komen met boeiende bedrijven/organisaties en er een relatie mee op te bouwen. Die komt van pas bij opdrachten, stages, afstudeerprojecten en daarna mogelijk een job. Bedrijven worden uitgedaagd om jongeren aan te spreken voor bedrijfsbezoeken, challenges of vakantiejobs.

In Nederland is het succesvolle matchingplatform al 3 jaar in gebruik. En met succes.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Door onze uitstekende relaties met collega werkgeversorganisaties net over de grens kwamen we in contact met het al bestaande Nederlands Limburgse ‘Meet the Youngsters’-project en konden we vaststellen dat zowel bedrijven als jongeren grote meerwaarde zien in de juiste matching tussen vraag en aanbod. Dat bedrijven jongeren op een dergelijk gerichte manier kunnen aanspreken en leren kennen is ongezien. Ook na hun afstuderen leidt dit tot uitstekende matches.”

Concreet gaat het als volgt in zijn werk: zowel jongeren als bedrijven maken op het platform een profiel met relevante info aan. Via info, filmpjes, foto’s en social media links leren beide kanten elkaar kennen voorbij de standaard beschrijvingen. Hierbij geholpen door een achterliggend intelligent systeem. Om betrouwbare matches te garanderen wordt rekening gehouden met opleiding en persoonlijke voorkeuren  van de jongeren evenals een competentietest die geënt is op de employability skills van de toekomst. Bedrijven op hun beurt geven ook aan welke vaardigheden zij belangrijk vinden en laten jongeren kennismaken met de voornaamste facetten van hun bedrijfscultuur. Ervaring uit Nederland leert dat actieve werkgevers erin slagen een pool van voor hen interessante jongeren rondom zich te verzamelen. Jongeren daarentegen geven aan dat ze stages lopen en opdrachten uitvoeren die hen écht aanspreken en inspireren.

Tinne Lommelen, directeur VDAB Limburg: “Wat ons bijzonder aanspreekt in dit project is dat jongeren de taal van competenties leren spreken en via deze tool uitgedaagd worden om alvast over hun loopbaan na te denken. Wat willen ze en hebben ze daarvoor in huis wat nodig is? Als ze na hun studie op de arbeidsmarkt actief worden helpt dat ons en hen bij het zoeken naar een geschikte baan.”

Bedoeling is om op drie jaar tijd dit concept ook in Belgisch Limburg uit te rollen en op zoek te gaan naar minstens 3000 studenten en ruim 300 bedrijven die zich aanmelden op het platform. Samen met de al bestaande 4000 Nederlandse profielen wordt dit het grootste Euregionale platform waar bedrijven, organisaties en jongeren bij elkaar worden gebracht nog voor ze op zoek gaan naar werk.

“Onze ervaringen in Nederland hebben geleerd”, zo stelt Jos Meessen van Meet the Youngsters Nederland, “dat jongeren en bedrijven meer elkaars taal gaan spreken en dit hen helpt om ook op de arbeidsmarkt een betere match te vinden. ”

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Dit project past perfect in de SALKturbo-strategie. Het bevindt zich op het snijvlak van twee belangrijke thema’s: digitalisering en een dynamische arbeidsmarkt. Door de Coronacrisis is de digitalisering van de economie in een stroomversnelling terecht gekomen. Ook het proces van werving en selectie en de digitale matching van vraag en (toekomstig) aanbod op de arbeidsmarkt ontsnapt niet aan de digitalisering. Met Meet the Youngsters is alvast een handige en toekomstgerichte tool ontwikkeld waardoor jongeren al tijdens de schooltijd een uitdagende en boeiende carrière in de eigen provincie kunnen plannen.”

 

INSCHRIJVEN kan:

INTERESSE, maar nog nood aan meer info? Neem dan eveneens contact op met Raf Sluismans via raf.sluismans@vkwlimburg.be of 0479 60 34 33