20200508 PB Limburgse economie stijgt

Activiteitsgraad Limburgse economie stijgt naar 70%

vrijdag 08 mei 2020
 • 1 op 3 bedrijven terug volledig operationeel / nog 5% volledig gesloten
 • 6 op 10 werkt gedeeltelijk door (voor gemiddeld 59%)
 • Herstel slechts met mondjesmaat: gemiddelde activiteitsgraad stijgt slechts tot 77% tegen eind mei

MAAR HERSTEL ZAL MOEILIJK EN LANGZAAM ZIJN

 • Opvallend: slechts 25% denkt eind mei nog ‘100% aan het werk’ te zijn
 • 83% verwacht latere of nieuwe terugval van vraag en omzet
 • 1 op 2 vreest liquiditeitsproblemen, piek in zomermaanden
 • 62% verwacht 2020 te eindigen met minder personeel door corona; daling gemiddeld 9%
 • 3 op 10 verwacht komende maanden toeleveringsproblemen voor grondstoffen en materiaal
 • Meer dan kwart van de bedrijven heeft overbruggingskrediet nodig
 • Bijna 1 op 4 verwacht problemen inzake (groei)financiering
 • 1 op 3 heeft nood aan extra kapitaal/eigen vermogen

Grote impact op bedrijven verderop in 2020 noodzaakt dringende actie

Nadat deze week alle bedrijven, buiten de meeste handelszaken, hun deuren terug konden openen steeg de gemiddelde activiteitsgraad van de Limburgse bedrijven naar 71%. Een stuk meer dan drie weken geleden. Medio april lag de Limburgse economie nog voor bijna de helft stil. Meer dan 1 op 3 bedrijven is vandaag terug volledig operationeel. 5% blijft gesloten. Zij die ‘gedeeltelijk aan het werk’ zijn, zijn dat aan gemiddeld net geen 60%. De impact op de Limburgse bedrijven zal de rest van 2020 erg groot blijven. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van VKW Limburg onder zijn leden-bedrijven met meer dan 10 werknemers.

Een verder herstel van de Limburgse economie wordt erg moeilijk en zal zeer gradueel verlopen. Tegen eind mei wordt een gemiddelde activiteitsgraad van (nog altijd maar) 77% in het vooruitzicht gesteld. Opvallend: tegen dan verwacht nog maar een kwart van de bedrijven nog 100% operationeel te zijn (nu 34%). Dat de gemiddelde activiteitsgraad toch stijgt komt omdat nog slechts 1% denkt volledig gesloten te zijn tegen eind mei. En omdat de gemiddelde activiteitsgraad van de bedrijven die ‘gedeeltelijk aan het werk’ zijn (3 op 4 eind mei) stijgt van 59% naar 72%.

De weg naar een herstel van de Limburgse economie is bezaaid met wolfijzers.
Maar liefst 83% van de bedrijven verwachten dat de echte dip in de vraag naar producten of diensten nog moet komen. Die latere of nieuwe terugval in omzet wordt vooral in het derde kwartaal gevreesd.  12% verwacht die omzetval zelfs pas in 2021. 3 op 10 bedrijven verwachten ernstige problemen bij de toelevering van grondstoffen en materialen, vooral in mei en in juni.

Johan Schildermans, manager belangenverdediging & kennis van VKW Limburg: “Het is niet omdat de meeste bedrijven en straks ook de winkels terug openen, dat de gevolgen van deze coronacrisis voor onze economie gelijktijdig afnemen. Integendeel, de impact zal zich bij velen pas echt manifesteren in de komende maanden. Daarom dringen wij aan op meer duidelijkheid over de duurtijd en mogelijke verlenging van de huidige steunmaatregelen. Veel bedrijven verwachten pas verderop in 2020, of zelfs later, een belangrijke terugval in activiteit omdat zij bijvoorbeeld pas later in de economische keten komen. Het is belangrijk dat ook zij dan op hun beurt en op het juiste moment gesteund kunnen worden.  En dat daarvoor nú perspectief wordt geboden. Concreet denken we aan de vereenvoudigde procedure tijdelijk werkloosheid, die recent wel werd verlengd tot 30 juni, maar die voor sommige bedrijven en sectoren pas later of veel langer noodzakelijk zal zijn om ontslagen te kunnen vermijden. Een verlenging van maand op maand geeft niet het vereiste perspectief. Waarom trouwens terugkeren naar een moeilijkere en ingewikkelde aanvraagprocedure voor economische werkloosheid als gebleken is dat het ook eenvoudig kan?”

De Corona-impact zal de komende maanden diep doordringen in de economie en zich vaak dan pas echt laten voelen bij onze bedrijven. 62% denkt 2020 met minder personeel te eindigen. De helft van de Limburgse bedrijven verwacht liquiditeitsproblemen, vooral in de zomermaanden, met piek in juli. Meer dan een kwart denkt een overbruggingskrediet nodig te zullen hebben. Bijna 1 op 4 verwacht daarnaast problemen inzake (groei)financiering. 1 op 3 van de Limburgse bedrijven geeft aan op zoek te moeten gaan naar extra kapitaal/eigen vermogen.

Johan Schildermans, manager belangenverdediging en kennis van VKW Limburg: “Ook de financiering en het versterken van de kapitaalbasis van onze bedrijven is een aandachtspunt. Sommige bedrijven zullen pas in een latere fase (gewaarborgde) overbruggingsfinanciering nodig hebben, bijvoorbeeld op het moment dat uitgestelde belastingen of financieringen moeten betaald worden. Meer dan een derde van de bedrijven heeft ook nood aan extra kapitaal of een versterking van het eigen vermogen. Daarom dringen we verder aan op fiscale regelingen die hiertoe kunnen faciliteren. Zoals een ‘carry back’ verliesverrekening met winsten van voorgaande jaren, het vrijstellen van de winst over 2019 indien deze volledig wordt overgedragen als buffer om het coronajaar 2020 te overleven en tijdelijke kapitaalverhogingen die in die optiek worden ingebracht vrijstellen van belasting bij latere wederuitkering. Zaken die wij eerder al lanceerden in ons ’10 prioriteiten-plan’ om bedrijven toe te laten om deze coronacrisis te overleven. We zijn dan ook tevreden dat de regering momenteel werkt aan een tweede reddingsplan voor bedrijven, precies om dat vermogen van onze bedrijven op peil te houden. Goed te merken dat hier naar geluisterd wordt en dat de onderzochte maatregelen op onze voorstellen aansluiten."

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg besluit: “Wij zien vandaag in heel veel Limburgse bedrijven een enorme gedrevenheid en creativiteit om deze crisis aan te pakken en er zich collectief door te slaan. Niet alleen bij ondernemers, maar ook bij werknemers. Het rechtstreeks overleg op de werkvloer wérkt en we zien dat met wederzijdse flexibiliteit en samenwerking bergen kunnen worden verzet. De praktische aanpak van het werk, de uitwerking van de nodige veiligheidsregelingen, afspraken rond verlofregelingen, … het blijkt meestal prima te lukken. In deze overlevingsmodus is die virtuele ‘zij aan zij’-mentaliteit van werkgever en werknemer de enige weg uit de crisis. Verder roepen we op tot goede afspraken tussen de onderwijswereld en andere instanties voor voldoende kinderopvang. Een gebrek aan kinderopvang vormt nu nog een struikelblok voor vele werkende ouders om zelf terug aan de slag te gaan. En tot slot blijven we benadrukken om op de werkvloer, maar zeker ook daarbuiten, strikt de veiligheidsvoorschriften te respecteren. Enkel dan vermijden we nog erger.”

BLIJF IN UW KOT, MAAR WEL MAXIMAAL TERUG AAN DE SLAG!

Klik hier voor de resultaten & grafieken van de bevraging.

20200508 PB Grafiek 1.JPG

 

button corona wegwijs