20200426 PB Export

Exportgerichte bedrijven voeren offensieve strategie

zondag 26 april 2020

FIT & Vlaanderen

 


4 OP 10 EXPORTGERICHTE LIMBURGSE BEDRIJVEN VOEREN OFFENSIEVE STRATEGIE OM CORONACRISIS TE COUNTEREN

Kwart ziet kansen om internationale activiteiten net nu uit te bouwen
Toch neemt meerderheid afwachtende houding aan

De Corona crisis leidt niet enkel tot drastische ingrepen in de lokale vestigingen van onze bedrijven. Bedrijven die internationaal actief zijn, krijgen er nog heel wat problemen bovenop. De Limburgse exportbedrijven zien een forse terugval in hun internationale afzet door een terugvallende vraag en marktrestricties, maar ook door onderbroken logistieke ketens, een aanbodgebrek aan grondstoffen en stremmend betaalverkeer. Meer dan de helft van de internationaal actieve bedrijven neemt daardoor vandaag een afwachtende houding aan op vlak van internationalisering.

Toch gaan ook 4 op 10 bedrijven net nu in het offensief door het opzetten van diverse acties om hun markt uit te bouwen, nieuwe partners te zoeken in de regio’s waar ze actief zijn of beiden. Dat blijkt uit een onderzoek waarin VKW Limburg – in samenwerking met Flanders Investment & Trade - de impact van corona inventariseerde op de internationale activiteiten van de Limburgse bedrijven.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Het verontrust ons enigszins dat meer dan de helft van de internationaal actieve Limburgse bedrijven aangeeft momenteel een ‘wait and see’ aanpak te hanteren. Gelukkig stellen we ook vast dat 4 op 10 bedrijven net nu belangrijke kansen zien om hun internationalisering verder uit te bouwen of te versterken. Dat is belangrijk, want internationale studies wijzen immers uit dat veel van de Vlaamse welvaart net wordt gecreëerd door export.”

Voor niet minder dan 80% van de Limburgse exportgerichte bedrijven is de internationale omzet teruggelopen. Voor de meesten onder hen ging de afzet fors omlaag. Voor 10% onder hen is deze zelfs volledig weggevallen. Voor amper 10% is de terugval beperkt gebleven tot minder dan 5%.

Als belangrijkste redenen voor de terugval worden volgende concrete obstakels genoemd:

 • onduidelijkheden in de markt door verschillende maatregelen in verschillende landen;
 • problemen in logistieke ketens:
  • de bereikbaarheid is afgenomen door het sluiten havens en terugvallend vliegverkeer;
  • vertragingen door extra controles aan grenzen;
 • de internationale vraag naar de Vlaamse exportproducten is gedaald en aankoopbeslissingen worden uitgesteld;
 • het internationale aanbod aan producten/grondstoffen die we in Vlaanderen nodig hebben is gedaald;
 • vertragingen in betalingen door klanten die extra druk op de cashflow van onze bedrijven oplevert.

Hoewel de omzetterugval substantieel is, neemt meer dan de helft van de Limburgse internationaal gerichte bedrijven (55%) vandaag een afwachtende houding aan. 7% heeft zelfs besloten om de internationale activiteiten af te bouwen. 6% gaat op zoek naar nieuwe partners dichter bij huis.

Toch kiest 4 op 10 van de bedrijven (42%) in deze coronatijden eerder de aanval dan de verdediging en een offensieve strategie. Bijna 1 op 4 bedrijven (24%) ziet juist nu kansen om hun internationale activiteiten uit te bouwen. Daarnaast gaat 12% op zoek naar nieuwe partners in de regio’s waar men vandaag al actief is. 2% doet beide en 3% geeft nog andere offensieve elementen aan.

Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade: “Een Actieplan ‘Beyond Corona’ staat in de steigers en rollen we samen met onze partners uit. Het bevat gerichte en digitale acties om onze klanten snel en efficiënt te helpen bij hun internationale activiteiten post-corona. Vanuit FIT zijn we blij vast te stellen dat 4 op 10 Limburgse bedrijven net nu in het offensief gaat met de uitbouw van hun internationale markten en/of de zoektocht naar nieuwe partners in de regio’s waar ze reeds actief zijn. FIT staat paraat om hen hierbij ten volle te ondersteunen.“

20200426 PB Export grafiek.JPG

Voor ondernemers met vragen t.a.v. internationalisering ten tijde van Corona verwijzen we naar volgende tools ter beschikking gesteld door FIT

 • 1 centraal meldpunt | Via het centrale e-mailadres exportadvies-corona@fitagency.be komen al uw vragen over de zakelijke impact van COVID-19 terecht bij de FIT-expert.
 • 1 globaal dossier | Op www.exportadvies-corona.be vullen we ons online dossier ‘Coronavirus’ dagelijks aan met up-to-date advies, praktische informatie over specifieke maatregelen in diverse landen, overzichten van uitgestelde acties, nuttige links en meer.