20200425 PB Weer én veilig terug aan het werk

Weer én veilig werken in een ‘anderhalve meter-economie: Yes we can!

vrijdag 24 april 2020

Korte reactie VKW Limburg nav de aangekondigde versoepelingen van de Veiligheidsraad 24 april 2020.

VKW Limburg scandeerde sinds het begin van de coronacrisis de leuze ‘Blijf in uw kot, maar wel aan de slag’.  Om - met strikte inachtneming van de regels -  zoveel mogelijk aan het werk te blijven of terug aan de slag te gaan. De heropstart/herneming is eigenlijk al (deels) bezig. Maar de economische schade is enorm. Hoe groot die uiteindelijk wordt, hangt grotendeels af van de kwaliteit van de exitstrategie die nu wordt uitgetekend. We zijn blij dat alvast de ondernemingen terug breed kunnen opstarten vanaf 4 mei en dat alle handelszaken terug open gaan vanaf 11 mei. Er wordt eindelijk werk gemaakt van een duidelijk plan om de economie nieuw leven in te blazen, zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen. Wat we hierbij nodig hebben is sterk en duidelijk communicerend politiek leiderschap. Solidariteit. En veel burgerzin. De komende weken worden cruciaal. Bepalend voor onze economie in de komende jaren. Discipline zal nu meer dan ooit nodig zijn. Op de werkvloer én daarbuiten. We hebben er alvast alle vertrouwen in dat onze bedrijven en hun medewerkers er klaar voor zullen zijn.

VKW Limburg reageert tevreden op de zonet aangekondigde versoepelingen door de Veiligheidsraad om de economie terug (verder) aan de slag te laten gaan. Het is erg goed dat álle ondernemingen vanaf 4 mei terug kunnen opstarten. En dat ook alle winkels terug mogen openen vanaf 11 mei. We betreuren wel dat die handelszaken die vandaag al perfect de nodige social distancing kunnen toepassen of op afspraak kunnen werken toch nog twee weken moeten wachten. Onze ondernemingen zijn er klaar voor. Veilige werkomstandigheden zijn primordiaal. Ondernemers en bedrijfsleiders beseffen dat ten volle. We zien een enorme gedrevenheid bij zowel de bedrijven als hun werknemers.  Werkgever en werknemer moeten nu – figuurlijk uiteraard - zij aan zij strijden voor hun eigen gezondheid en die van het bedrijf. En gaan dat ook doen. Goede communicatie en het strikt naleven van afgesproken protocollen is hierbij cruciaal. Voldoende beschikbaar beschermend materiaal is noodzakelijk. We zijn ervan overtuigd dat het op de werkvloeren erg veilig zal zijn, wellicht veiliger dan elders.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De gezondheid primeert. Maar er was dringend nood aan een plan en perspectief voor onze economie. We zijn blij dat dit perspectief nu geboden wordt met alvast een gefaseerd afbouwscenario. Steeds meer ondernemingen wilden terug opstarten of zijn hier volop mee bezig. Zij willen hun personeel behoeden voor definitieve in plaats van tijdelijke werkloosheid. Onze ondernemingen hebben al massaal maatregelen getroffen om veilig te kunnen werken of zijn daar mee bezig. Na de goede overheidsmaatregelen om onze ondernemingen te steunen, riep de hele bedrijfswereld om maatregelen voor een slimme en gefaseerde heropstart van de economie met duidelijkere communicatie. De eerste hoopvolle stap richting exitstrategie en richting transitie naar een anderhalve meter-economie is nu gezet. Hét sleutelelement is het nu snel doen hernemen van de vraag. Het herstel van het consumentenvertrouwen is essentieel. Enkel dit zal zorgen voor een herstel van de omzet, onderlinge handel tussen bedrijven en onze economie terug leven inblazen. Er is geen betere steunmaatregel dan omzet.”

Ruben Lemmens besluit: “Ik benijd de positie van diegenen die de exitstrategie moeten formuleren niet. Deze exitstrategie geeft onze economie de kans geleidelijk aan opnieuw door te starten zonder het gezondheidsrisico op herval uit het oog te verliezen. Wij allemaal - werkgevers, werknemers, gepensioneerden, jongeren … -  moeten nu strikt de gezondheidsvoorschriften blijven respecteren. En de duidelijke protocollen en afspraken per sector of op bedrijfsniveau over hoe er tijdens de exit-periode zal worden gewerkt strikt opvolgen.  Dat alles vereist enorm veel solidariteit – allemaal samen kunnen we dit aan! Enkel zo kunnen we in deze benarde tijden Gezondheid én Economie – beide met hoofdletter! – samen laten sporen in het belang van onze samenleving.”