Koen - Kristof

VKW Limburg stelt bemiddelingskamer familiebedrijven open voor corona-bemiddeling

donderdag 23 april 2020

De bemiddelingstafel als dé oplossing voor conflicten in het belang van de continuïteit van ondernemingen

Conflicten tussen bedrijven onderling, naar aanleiding van cashflowproblemen en andere zakelijke geschillen door de coronacrisis, steken meer en meer de kop op. De onuitgegeven situatie, waarbij rechtbanken vooralsnog onbeschikbaar zijn, dwingt de betrokken ondernemingen tot een aangepaste aanpak voor een snelle oplossing van deze problemen. Al te snel naar de rechtbank stappen is sowieso zelden de juiste oplossing vanuit commercieel oogpunt. VKW Limburg opent daarom de deuren van haar bestaande bemiddelingskamer voor een veel ruimer scala van zakelijk conflicten. Vanuit die relevante ervaring worden bedrijven die in een contractueel conflict verwikkeld zijn voortaan op een discrete manier begeleid.

Wat vaak wordt vergeten, is dat een onderneming die in cashflowproblemen komt door de coronacrisis  juridisch geen beroep doen kan op overmacht. Kristof Cox, director Deloitte, voorzitter van de bemiddelingskamer voor familiebedrijven en mede-initiatiefnemer: “Van overmacht is er enkel sprake indien de uitvoering van de verbintenis fysiek onmogelijk is geworden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de overheid verbiedt om uw contract na te komen, omdat uw evenement niet mag doorgaan of social distancing tijdens de productie niet mogelijk is. Wanneer u echter contractueel verplicht bent te betalen voor een geleverde dienst of product, kan overmacht niet worden ingeroepen. Geld betalen is door de overheidsmaatregelen immers niet onmogelijk. Zélfs niet als u door de crisis in ernstige cashflowproblemen komt.

Wanneer de uitvoering van uw contractuele verplichtingen door de crisis niet onmogelijk, maar wel disproportioneel zwaar is geworden, spreken we juridisch over een situatie van ‘hardship’. In geval van hardship heeft u het recht om met uw contractspartij bepaalde contractvoorwaarden te heronderhandelen, zodat het economisch evenwicht, zoals dat bestond op het moment van de contractsluiting, hersteld kan worden. Zodoende kan het contract verder uitgevoerd worden en blijft de commerciële relatie intact. Alle contractspartijen hebben namelijk baat bij goede afspraken, vandaag en  in de toekomst.

VKW heeft veel ervaring in het discreet omgaan met conflicten. Daarvoor beschikt VKW Limburg over een bemiddelingskamer, die in 2017 al werd opgericht in het kader van het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg. De aanvankelijke focus op familiale conflicten wordt door de huidige crisis en de vele vragen die wij hierover ontvangen nu verbreed tot alle zakelijke conflicten.

Koen Hendrix, directeur VKW Limburg: “De rol van die bemiddelingskamer bestaat daarbij uit het detecteren en doorverwijzen van conflicten. VKW Limburg werkt daarvoor nauw samen met bedrijfsjuristen en een pool van erkende en ervaren bemiddelaars. Naast haar rol in detectie en doorverwijzing van dossiers, wil VKW Limburg op deze manier bedrijven er ook van bewust maken dat erkende bemiddeling zeer preventief kan werken en bijgevolg een mogelijke escalatie van het conflict, met alle gevolgen van dien, kan vermijden. Dit zal gebeuren via de nodige communicatie, seminaries en trainingen.

Het initiatief past op basis van waarden zoals discretie, integriteit en loyaliteit perfect binnen de missie en visie van VKW Limburg.

Bedrijven die meer informatie wensen, of op een discrete wijze het nut ervan willen aftoetsen, kunnen steeds contact opnemen met Koen Hendrix of Simon Cox.

Check zeker ook de rubriek 'Bemiddelingskamer' op onze de coronawegwijspagina.

Koen Hendrix

 

 Koen Hendrix
 directeur VKW Limburg, Expertisecentrum   Familiebedrijven                                                     
 koen.hendrix@vkwlimburg.be
 011 24 95 04
 0476 28 23 04

 

Simon

 

 Simon Cox
 junior manager belangenverdediging en communicatie
 simon.cox@vkwlimburg.be
 011 24 95 20
 0494 36 85 52

 

 

button corona wegwijs