20200421 PB Halve-meter economie

Anderhalve meter-economie

dinsdag 21 april 2020

VKW Limburg heeft sinds het begin van de coronacrisis de leuze ‘Blijf in uw kot, maar wel aan de slag’ gescandeerd.  Om - met strikte inachtneming van de regels -  zoveel als mogelijk aan het werk te blijven of terug aan het werk te gaan. Alleen zo kan onze economische keten in ieders belang blijven draaien. We hebben onze economie gelukkig niet compleet laten stilvallen, dat toont onze recente bevraging ook duidelijk aan. De heropstart/herneming is eigenlijk al bezig. De economische schade is enorm, maar hoe groot die exact wordt, hangt grotendeels af van de kwaliteit van de exitstrategie die er nu hopelijk écht snel aankomt. Teken een duidelijk en haalbaar plan uit, zo blaas je de economie nieuw leven in zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen. Maak er een potje van en de economie zinkt weg in een moeras van wederkerende lockdowns. Wat we nodig hebben is sterk en duidelijk communicerend politiek leiderschap. De komende weken worden cruciaal voor onze economie in de komende jaren.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: "De gezondheid primeert. Maar er is nood aan een plan en perspectief. Steeds meer ondernemingen willen terug opstarten of zijn hier volop mee bezig en willen hun personeel behoeden voor definitieve in plaats van tijdelijke werkloosheid. Onze ondernemingen hebben al massaal maatregelen getroffen om veilig te kunnen werken. Na de goede overheidsmaatregelen om onze ondernemingen te steunen, zijn er nu snel duidelijke maatregelen nodig. Deze maatregelen moeten een slimme en gefaseerde heropstart van de economie mogelijk maken met een slim raderwerk van testen en opsporingsapps, vlotte informatiedoorstroming en een efficiënt overleg."

 1. HEROPSTART/HERNEMING IS EIGENLIJK AL BEZIG 
  Uit onze recente bevraging bleek dat slechts 13% van de ondernemingen écht gesloten is, 20% nog volledig aan het werk is en 2/3 gedeeltelijk (voor ongeveer 52% van de capaciteit) draait. De meeste bedrijven zijn bezig met hun heropstart of bereiden deze voor. We moeten er nu alles aan doen om de keten terug op gang te krijgen, ook al zal dat stapsgewijs gaan.

 2. HET SLEUTELMOMENT IS HET DOEN HERNEMEN VAN DE VRAAG
  Essentieel is het herstel van het consumentenvertrouwen en het vertrouwen van de werknemers. Dit zal zorgen voor een herstel van de vraag. Wat op zijn beurt zorgt voor herstel van de omzet en dus van onze economie.
  Daarom is een hoogdringende, goed georganiseerde heropening van winkels/toonzalen/diensten etc. (met aangepaste manier van werken/afstandsregels!) van groot belang.
  Wellicht zal de herstelcurve een U-vorm kennen in plaats van een V-vorm omwille van de complexiteit van de logistieke keten. We moeten er dus alles aan doen om die keten terug op gang te krijgen. Maar in eerste instantie start dit bij de consumentenvraag.

 3. HIERVOOR IS NODIG: 
  Breng het sociale overleg terug naar de basis. Neem geen gecentraliseerde beslissingen waar men duidelijk niet uitgeraakt, maar neem beslissingen die onmiddellijk toepasbaar zijn na onderling overleg.
  Het vertrouwen van de werknemers herstellen. In heel veel bedrijven wordt vandaag heel intens overlegd en heel nauw samengewerkt op de werkvloer tussen medewerkers onderling. Het is van groot belang dat we die geest van ‘samen aan één zeel’ doortrekken naar het provinciaal en interprofessioneel niveau van het sociaal overleg.
  Er is dringend nood aan praktisch toepasbare richtlijnen voor gevallen waar de ‘anderhalve meter’ onmogelijk ten alle tijden kan worden gegarandeerd. Laat daarom alternatieve werkwijzen toe die garanderen dat steeds in veiligheid kan gewerkt worden. We moeten af van onze neiging om alles in regeltjes te gieten die nog meer vragen oprakelen om daar dan nog meer regels voor te maken. Reken op het gezond verstand met duidelijke richtlijnen waar niet vanaf wordt geweken, maar die wel met pragmatiek tot stand komen (cfr Nederland).
  Geef nu alle ruimte aan de meest diverse vormen van op bedrijfsniveau overlegde arbeidsflexibiliteit.
  Een sociaal akkoord op globaal niveau waarbij werkgevers en werknemers elkaar vinden en de handen in elkaar slaan om welvaart terug op niveau te brengen zou zeer nuttig zijn.

 4. GROTE BEKOMMERNIS: CASH MANAGEMENT BEDRIJVEN 
  Het wordt een hete herfst. Veel bedrijven zullen de komende maanden met liquiditeitsproblemen worden geconfronteerd. Het is daarom belangrijk om in te zetten op systemen om het eigen vermogen van bedrijven te herstellen/vergroten:
  - fiscale regeling kapitaalsverhoging om crisis aan te pakken
  - carry back voorstel
  - spaargeld mobiliseren
  We moeten het betaalverkeer tussen bedrijven in gang houden: facturen maken én facturen betalen. En overheden moeten hierin het goede voorbeeld geven.

 5. NOOD AAN STERK POLITIEK LEIDERSCHAP 
  We hebben absoluut nood aan sterk en duidelijk communicerend politiek leiderschap op alle niveaus: van lokale besturen tot de regionale regering, van de federale regering tot op Europees niveau. Zij moeten alle krachten en kennis bundelen om de coördinatie op te nemen van een plan dat onze bedrijven laat heropstarten en daarmee onze economie herlanceren.

Ruben Lemmens besluit: “Ik benijd de positie van de leden van de GEES -  de groep van 10 experten die de exit-strategie moeten formuleren - helemaal niet. Het is hun opdracht om de economie geleidelijk aan opnieuw te laten opstarten zonder het gezondheidsrisico op herval uit het oog te verliezen. Wij allemaal - werkgevers, werknemers, gepensioneerden, jongeren … -  moeten hen daar volop in steunen. Door strikt de gezondheidsvoorschriften te blijven respecteren. Door per sector duidelijke protocollen en afspraken te maken over hoe er tijdens de exit-periode zal worden gewerkt.  En hierbij maximaal beroep te doen op de gezamenlijke kennis en ervaring van experts, bedrijven en hun werknemers om goede praktijken te identificeren en te delen. Dat alles vereist enorm veel solidariteit – allemaal samen kunnen we dit aan! Enkel zo kunnen we in deze benarde tijden Gezondheid én Economie – beide met hoofdletter! – samen laten sporen in het belang van onze samenleving.”

 

button corona wegwijs