20200414 PB Limburgse economie ligt voor de helft stil

Limburgse economie ligt voor de helft stil

dinsdag 14 april 2020

Nog slechts 20% bedrijven volledig operationeel / 13% volledig gesloten
2 op 3 werkt gedeeltelijk door (voor gemiddeld 52%)
Productiebedrijven krijgen het moeilijker om aan de slag te blijven. Alarmerend is dat vooral in de voeding de keten dreigt stil te vallen.
Weinig beterschap verwacht: gemiddelde activiteitsgraad stijgt slechts licht van 55% naar 61% tegen eind april
Driekwart bereidt wel heropstart of verdere herneming voor
Dringend actieplan nodig om hindernissen voor economische relance weg te nemen / spaargeld mobiliseren mogelijke optie

 

BLIJF IN UW KOT, MAAR WEL TERUG AAN DE SLAG!

Slechts 1 op 5 Limburgse bedrijven is momenteel nog volledig operationeel. 67% geeft aan gedeeltelijk aan het werk te zijn (gemiddeld voor 52%), terwijl 13% de deuren al dan niet verplicht gesloten houdt. De gemiddelde activiteitsgraad bedraagt met 55%, nauwelijks de helft. En hierin wordt ook tegen eind april met 61% weinig beterschap verwacht. Driekwart van de bedrijven (75%) zal dan gedeeltelijk aan het werk zijn, maar nog minder bedrijven (18%) verwachten dan nog op volle capaciteit te kunnen draaien. Dat blijkt uit een nieuwe exclusieve rondvraag van VKW Limburg.

Driekwart van de bedrijven bereidt wel een heropstart of verdere herneming voor. Vooral bouwbedrijven en bedrijven in de transport & logistiek willen hun activiteiten snel verder hernemen. Verontrustend is echter dat productiebedrijven, vooral uit de voedingssector, het de komende twee weken moeilijker krijgen om hun activiteitsniveau te handhaven.

Als voornaamste hindernissen voor een verdere herneming of een heropstart worden de sterk verminderde marktvraag, de angst bij de werknemers en het daaraan gekoppelde (vrees voor) hoge ziekteverzuim, de staking van betaling door klanten en het verminderde aanbod van grondstoffen naar voor geschoven.

VKW Limburg roept andermaal op om – met nauwkeurige inachtneming van de regels - zoveel als mogelijk terug aan het werk te gaan om onze economische keten in ieders belang draaiende te houden. Om de economische en sociale schade niet nóg hoger te laten oplopen is het nodig dat zo veel mogelijk bedrijven nu zo snel mogelijk weer op een veilige manier aan de slag kunnen gaan. Om dit toe te laten zijn bijkomende verduidelijkende maatregelen nodig. Duidelijke communicatie moet het hervatten van het werk aanmoedigen.

De coronacrisis stelt onze maatschappij, de Limburgse economie en onze bedrijven voor een gigantische uitdaging. Gezondheid blijft uiteraard boven alles staan. We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat onze heldhaftige zorgverleners de strijd die ze voor ons aangaan, kunnen blijven voeren én winnen. Juist daarom is het nodig te beseffen dat gezondheid niet losstaat van onze economie. VKW Limburg blijft benadrukken dat het cruciaal is dat de economische keten niet stilvalt en zo snel mogelijk terug wordt aangezwengeld. Dat kan perfect - en moet - zonder in te boeten aan veiligheid.

Johan Schildermans, manager belangenverdediging en kennis van VKW Limburg: “Eerder lanceerden we al 10 prioriteiten die onze bedrijven moeten toelaten om deze coronacrisis te overleven. We zijn blij te merken dat hier naar geluisterd wordt en dat recent genomen maatregelen hierop aansluiten of worden onderzocht. Deze bevraging benadrukt nogmaals dat het probleem van het hoge ziekteverzuim en de dreigende veel hogere factuur ervan een verdere heropstart van onze economie bemoeilijkt. Ook het stokkende betaalverkeer tussen bedrijven is problematisch. We vragen dat zeker ook hierrond snel  oplossingen worden uitgedokterd. Daarnaast moet er een duidelijkere boodschap vanuit de overheid komen om weliswaar in uw kot te blijven, maar wél terug aan het werk te gaan. Uiteraard met veilige werkomstandigheden als absolute prioriteit. Maar ook met praktisch werkbare voorschriften die alle bedrijven toelaten om die veiligheid, zoals in onze buurlanden al het geval is, op een flexibele manier te kunnen organiseren en vooral te garanderen.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg blikt al verder vooruit: “Vandaag staat meer dan 280 miljard euro spaargeld op Belgische rekeningen geparkeerd. Ook in het buitenland staat er heel wat Belgisch spaargeld. Om onze economische motor terug in gang te laten schieten, kan de activering van dit spaargeld een cruciale rol spelen. Dan moeten we zulks ook aantrekkelijk maken. Dit kan door ondernemingen, investeerders en particulieren uitzonderlijke voordelen te bieden om ondernemingen in moeilijkheden  te ondersteunen, zoals een fiscaal vriendelijke behandeling en een staatswaarborg. Inspiratie kan bijvoorbeeld gehaald worden uit de voormalige Wet Cooreman-Declercq. Ook kan er gedacht worden aan het uitschrijven van een gewaarborgde staatsobligatie om particuliere spaargelden aan te trekken en dit geld in de economie te pompen. We zullen dit idee alvast aankaarten bij de overheden.”

 

Klik HIER voor het volledige persbericht met de samenvatting van de resultaten van de bevraging.

 

button corona wegwijs