top 500

Nieuwe Top 500 in de maak. VKW Limburg rekent op uw medewerking

dinsdag 07 april 2020

TOP 500 ALS BELANGRIJK IJKPUNT OM DE IMPACT VAN DE HUIDIGE CRISIS LATER TE KUNNEN OPMETEN

VKW Limburg lanceert in september altijd als allereerste de economische kerncijfers van het voorbije boekjaar. Vandaag is de economische situatie helaas érg grondig gewijzigd. Maar om de impact van de huidige crisis op de bedrijfsresultaten later goed te kunnen opmeten, is het belangrijk dat we ons ijkpunt correct hebben. Vandaar ook het belang om de Top 500 – editie 2020, over de resultaten van 2019 correct en volledig te kunnen samenstellen. In de Top 500 komen de grootste Limburgse bedrijven uitgebreid aan bod in een praktisch boekwerk, met o.m. de jaarresultaten van het afgelopen boekjaar per bedrijf, per sector, per regio enz. Momenteel worden bedrijven waarvan het omzetcijfer in 2019 meer dan 10,5 miljoen euro bedroeg, geënquêteerd. VKW Limburg rekent graag op de medewerking van deze bedrijven die in Limburg gevestigd zijn.

Oproep voor inzameling data om de Top 500 – editie 2020 samen te stellen
De 35ste editie van de Limburgse Top 500 zal verschijnen op 16 september 2020. Dit boekwerk met de meest recente resultaten van de 500 ondernemingen is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét Limburgs referentiewerk op vlak van economische kerncijfers. Ook al zullen de resultaten van 2019 voor de meeste bedrijven niet meer representatief lijken voor 2020, als ijkpunt zijn ze dat natuurlijk des te meer en zeer belangrijk om de effectieve impact van de coronacrisis later te kunnen opmeten. De nieuwe Top 500 zal in september als boek verschijnen, samen met het analyseboekje en is ook online terug te vinden inclusief extra zoekmogelijkheden op www.vkwlimburg.be.

500 topbedrijven
Bedrijven gevestigd in Limburg waarvan het omzetcijfer in 2019 minstens 10,5 miljoen euro bedroeg, maken kans om een plaats in de Top 500. Bedrijven die aan deze voorwaarde voldoen en nog geen vraag van VKW Limburg voor update van de bedrijfsgegevens en jaardata ontvingen, willen we verzoeken om contact op te nemen met VKW Limburg op 011 24 94 66 of via lisanne.schildermans@vkwlimburg.be.