20200403 PB 10 prioriteiten

10 dringende prioriteiten om onze bedrijven Corona te laten overleven

vrijdag 03 april 2020

De coronacrisis stelt de Limburgse economie en onze bedrijven voor een gigantische uitdaging. Gezondheid gaat boven alles. Maar VKW Limburg blijft benadrukken dat het cruciaal is dat - met maximale inachtneming van de veiligheidsmaatregelen - de hele economische keten niet stilvalt, zodat alle cruciale sectoren kunnen blijven draaien én de mensen in de zorgsector hun titanenopdracht kunnen uitvoeren.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Terugblikken op wat was, helpt ons niet. De enige weg is die vooruit: terug samen bouwen aan de toekomst! Daarom is het hoog tijd om ook verder te kijken. We zullen er de komende tijd immers álles aan moeten doen om onze economie terug up & running te krijgen. Door heel gericht te gaan investeren in die economie. Zodat die in de toekomst terug waarde zal kunnen creëren en zo opnieuw de nodige welvaart zal kunnen genereren voor onze hele samenleving. Er werden door de federale en Vlaamse regering al heel wat terechte en noodzakelijke tegemoetkomingen genomen om ondernemingen door deze moeilijke tijd te loodsen. Maar dit zal niet volstaan. Daarom schuift VKW Limburg vandaag 10 gerichte bijkomende prioriteiten naar voren richting het beleid.

Johan Schildermans, manager belangenverdediging vult aan: “Deze 10 prioriteiten zijn gebaseerd op een ruimere inventaris van gerichte maatregelen die we hebben opgelijst op basis van onze dagelijkse contacten met onze leden en van een ruime ledenbevraging naar ideeën over hoe we straks onze economie terug op de rails kunnen krijgen.”

DE 10 PRIORITEITEN OP EEN RIJTJE:
  1. Gewaarborgd loon bij ziekte (tijdelijk) overnemen door de overheid
  2. Bedrijven prioriteit geven bij faillissementsschulden ten aanzien van de overheid
  3. Versoepeling ontslagregels - ontslag goedkoper maken
  4. Gerichte maatregelen om het betaalverkeer aan de gang te houden
  5. Fiscale 'carry back' verliesverrekening met winsten voorgaande jaren
  6. Kapitaalverhogingen i.h.k.v. crisis vrijstellen van belasting bij latere uitkering
  7. Voorfinanciering van BTW door bedrijven afschaffen
  8. Maatregelen inzake vlottere en goedkopere overuren
  9. Maatregelen inzake flexibiliteit verlof en vakantie
  10. Uitwisseling van personeel makkelijker maken


HIER vindt u het volledige persbericht met meer duiding bij de 10 prioriteiten.

 

button corona wegwijs