STEM OvdK

Druk je STEMpel

donderdag 21 november 2019

Word STEM-gastspreker & vertel jongeren welke toekomstperspectieven een STEM-opleiding en STEM-carrière biedt

DOEL
Op vraag van leerkrachten en bedrijven lanceerde Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) met de ondersteuning van VKW Limburg het nieuwe onderwijsproject Stem Ondernemers voor de Klas. Vlajo wil enerzijds leerkrachten ondersteunen die elke schooldag het beste van zichzelf geven in deze STEM-vakgebieden, anderzijds wil het bedrijven in contact brengen met potentiële toekomstige werknemers.

DOELGROEPEN
Op vraag van de pedagogische begeleiding en de scholen zelf, spitsen we ons toe op de eerste graad secundair en de derde graad secundair.

TIMING
Tussen 23 maart en 15 mei 2020


WIE KAN DEELNEMEN
Iedereen uit het bedrijfsleven met een passie voor STEM

VERWACHTINGEN
Goesting om met de jongeren in dialoog te gaan en een 2-tal uurtjes van uw kostbare tijd.
Engagement: contact met de leerkracht/docent (zij contacteren u) om tot concrete afspraken te komen betreffende inhoud, praktische zaken, …

VLAJO ONDERSTEUNING
Vlajo zoekt een geschikte klas die aansluit bij uw bedrijfsprofiel en bezorgt u een voorbeeld PowerPoint. Aan de hand hiervan kunt u uw eigen ervaring en kennis naar voren brengen. De voorbereidingstijd wordt zo tot een minimum beperkt!


OVERTUIGD OM DEEL TE NEMEN
Reeds deelgenomen aan STEM Ondernemers voor de Klas?
Je ontvangt automatisch een mail met rechtstreekse inschrijflink op 15/11 en 1/12.
Nieuw als gastspreker?
Stuur een mail met je gegevens naar wendy.smets@vlajo.org voor 13 december 2019.

Meer info: STEM Ondernemers voor de Klas