20200204 PB Spreek je uit over de Noord-Zuid v02

Spreek je uit over de Noord-Zuid!

woensdag 04 maart 2020

7 alternatieven voor de Noord-Zuid: spreek je erover uit!

woensdag 4 maart 2020

De oplossing voor de Noord-Zuidverbinding krijgt stilaan vorm. Zopas werd de Alternatievenonderzoeksnota (AON) gelanceerd. Die beschrijft de 7 alternatieven die op tafel liggen en hoe ze verder onderzocht worden in het geïntegreerde onderzoek.

Tot en met 15 april krijgt iedereen en dus ook de bedrijven de kans om hierop opmerkingen te formuleren.

Laat deze kans niet liggen! Jullie bemerkingen, bekommernissen bij elk van de mogelijke oplossingsrichtingen of evt. alternatieve voorstellen worden immers meegenomen in de aansluitende onderzoekfase. Daarin worden de effecten van de alternatieven op omgeving, milieu en het kostenplaatje grondig onderzocht. Om zo, in het voorjaar van 2021, te komen tot één breed gedragen voorkeursalternatief dat aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.

Waar kan je de onderzoeksnota met de 7 alternatieven raadplegen?

•             Deze is vanaf nu beschikbaar op www.noordzuidlimburg.be/raadpleging 

•             Tussen 3 en 11 maart wordt er ook een reizende infomarkt georganiseerd op in Hasselt, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel en Pelt. Meer info

Hoe kan je opmerkingen indienen?
van 16 maart tot 15 april via dit online formulier


Aarzel zeker niet om uw bemerkingen ook aan ons over te maken.

Noord-Zuid-Limburg_kaart