20201228 Brexit website

VKW Limburg opgelucht met Brexit-akkoord, maar nuance is nodig

vrijdag 25 december 2020

VKW Limburg reageert opgelucht dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op de valreep een handelsakkoord hebben bereikt. Dit akkoord vermijdt het risico op quota en douanetarieven op de handel met het VK, een van onze belangrijkste handelspartners. Toch zal de economische impact van de Brexit hoe dan ook zeer groot zijn. Gepaste steunmaatregelen dringen zich op voor de zwaarst getroffen sectoren.

Dat er geen tarieven en quota komen, is een grote opluchting. Het betekent dat het Belgische bedrijfsleven ontsnapt aan 200 tot 300 miljoen extra lasten die tot prijsverhogingen hadden kunnen leiden en dat de onderlinge handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ongelimiteerd blijft. Toch zal het geen business as usal zijn. Vanaf 1 januari 2021 zullen de Britten de douane-unie en interne markt verlaten, keren douanecontroles terug en dienen onze bedrijven die handelen met het VK heel wat nieuwe procedures en regels te moeten naleven, zoals extra douaneformaliteiten, wettelijke regels en andere btw-tarieven.

Ruben Lemmens , gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Dit op de valreep bereikte akkoord is uiteraard veel beter dan de dreigende ‘no deal’. Dat zwaard van Damocles is alvast verdwenen en hiermee vermijden we heel wat extra economisch onheil bovenop de corona-ellende. Toch blijven we met een dubbel gevoel achter. Zelfs met dit handelsakkoord zorgt de Brexit voor heel wat economische averij en gaat de economische impact op onze Limburgse economie groot zijn. Wij roepen dan ook op om gepaste steunmaatregelen te voorzien, praktisch en zonder veel bijkomende administratieve rompslomp."

De precieze inhoud van het akkoord zal in de loop van de komende dagen publiek gemaakt worden. Pas dan zal de werkelijke impact te overzien zijn. Toch lijken beide kanten toegevingen gedaan te hebben om de bilaterale handel te garanderen. Er moet nu snel duidelijkheid komen over hoe het akkoord vanaf 1 januari in werking zal treden aangezien de ratificatie door het Europees Parlement niet meer op tijd zal kunnen gebeuren.

“We juichen deze deal toe, maar misschien volgt er nog ontnuchtering als de gevolgen en de details duidelijk zullen worden. We rekenen dan ook op pragmatisme ten aanzien van onze bedrijven en hopen dat het snel duidelijk wordt hoe het akkoord vanaf 1 januari praktisch wordt toegepast. Hierbij is het van belang onze bedrijven bij mogelijke tekortkomingen te helpen om zich in regel te stellen en niet meteen te gaan sanctioneren. Maar dat we midden in de covid-crisis deze dreiging achter ons kunnen laten is positief”, aldus nog Ruben Lemmens.

 

 

20201228 Brexit button