20201208 PB Quarantaineplicht

VKW Limburg vraagt uitzondering voor noodzakelijke professionele reizen

dinsdag 08 december 2020

QUARANTAINEPLICHT VOOR WIE UIT RODE ZONE KOMT:
VKW LIMBURG DRINGT AAN OP UITZONDERINGEN VOOR NOODZAKELIJKE PROFESSIONELE REIZEN

Vanaf 18 december dienen personen die terugkeren uit een ‘rode zone’ weer verplicht in quarantaine te gaan, zo besliste het Overlegcomité. Een maatregel die bedoeld is om toeristische reizen naar het buitenland in de komende periode sterker te ontmoedigen. Aan de zware en directe economische impact op veel, dikwijls ook Limburgse, bedrijven is echter andermaal niet gedacht. VKW Limburg dringt aan op uitzonderingen voor noodzakelijke professionele reizen en werven in het buitenland. Hiervoor dient minstens de huidige regeling behouden te worden.

Tal van bedrijven die werknemers meerdere dagen of weken actief hebben op projecten of werven in het buitenland - voor werk dat zij evident onmogelijk van thuis uit kunnen doen - komen door deze wijzigingen (nog meer) in de problemen.  Wie de komende weken een project dient op te leveren in Berlijn of Parijs is eraan voor de moeite of kan - erger nog - aankijken tegen belangrijke schadeclaims. Werknemers kunnen niet langer voor het weekend terugkeren naar hun familie zonder in quarantaine te moeten gaan of werven dienen te worden opgeschort.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Vandaag worden Limburgse bedrijven die werknemers aan de slag hebben in het buitenland al met heel wat hindernissen geconfronteerd, mede doordat er nauwelijks eenheid te vinden is in alle regels van diverse landen. Wij vragen vandaag geen versoepeling. Wel dat men het al deze bedrijven nu niet nóg moeilijker maakt door ‘en stoemelings’ te verstrengen. Bijkomende ingrijpende collateral damage voor onze internationaal actieve bedrijven omdat men mensen wil ontmoedigen om te gaan skiën. Dit ondoordacht beleid  kunnen we in deze omstandigheden missen als de pest.”

Na de zomer moesten werknemers die al dan niet tijdelijk terugkeren uit een ‘rode zone’ niet langer automatisch verplicht in quarantaine gaan. Of dit al dan niet nodig is, wordt volgens de vandaag nog geldende regeling bepaald op basis van de verplicht bij terugkeer na een verblijf van meer dan 48 uur in te vullen vragenlijst van het Passenger Locator Form (PLF). Voor professionele opdrachten in het buitenland zou die regeling perfect verder kunnen worden gezet.