202010 PB POLokt20

POL oktober 2020: -17,1

donderdag 01 oktober 2020
LIMBURGSE ONDERNEMERS KLIMMEN STILAAN UIT DE PUT:

Groothandel als enige terug positief, detailhandel krijgt klap van bubbelbeperking in de zomer
Bouw, diensten en productie halveren negatief cijfer
Grote bedrijven meest optimistisch voor vierde kwartaal 2020
Tewerkstellingsindicator verbetert tot -7,0; herstel investeringen blijft achter

De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van UNIZO Limburg en VKW Limburg zet in oktober opnieuw een stap in de goede richting, van -30,4 naar -17,1. Daarmee stijgt de POL na twee kwartalen terug tot boven de historische pré-corona dieptepunten van 2009 en 2013. Met de POL meten de beide Limburgse werkgeversorganisaties samen ieder kwartaal het ondernemersvertrouwen in de provincie. 

Na het dieptepunt van april (-43,1) is dit de tweede verbetering op rij, al blijven de globale cijfers duidelijk negatief. Het voorbije derde kwartaal neemt met een evaluatie van -19,8 afstand van de slechtste evaluatie ooit die het tweede kwartaal kende (-37,9), en ook de prognose van -14,4 voor het laatste kwartaal van 2020 toont aan dat de Limburgse ondernemers geleidelijk aan langs de reddingsladder uit de put klimmen.

Ondanks de voorzichtige toename en vooral een goede stijging in de tewerkstellingsindicator, blijven volgende indicatoren bijdragen tot een negatieve evaluatie van het voorbije kwartaal:

  • bij 46,7% van de Limburgse bedrijven daalde de omzet in vergelijking met vorig jaar;
  • 41,2% van de exportbedrijven zag haar export afnemen;
  • in 22,2% van de Limburgse bedrijven daalde de tewerkstelling
  • bij 37,1% daalde het investeringsritme;
  • en 43,5% zag een afname van de winstmarge.

Van alle indicatoren kennen de investeringen de kleinste toename. Het investeringsritme herstelt dus nog niet zo snel. Voor het komende kwartaal stijgt elke POL-indicator verder in vergelijking met de evaluatie van dit derde kwartaal van 2020, al blijven alle scores nog negatief.

De gunstige evolutie in de POL-cijfers zien we - met uitzondering van de detailhandel - in elke sector terugkomen. In de bouwsector, de diensten en de productie worden de globale negatieve POL-cijfers gehalveerd ten opzichte van juli, de groothandel zet als eerste en enige sector zelfs opnieuw een positieve score neer. Kijken we naar de grootte van de bedrijven, dan zien we in vergelijking met drie maanden geleden veel meer spreiding tussen de grootteklassen. Met uitzondering van de bedrijven tussen 10 en 20 werknemers worden de POL-cijfers overal wat minder negatief, met globaal gezien de grootste stijging van het ondernemersvertrouwen en de meest optimistische vooruitzichten bij de grote bedrijven vanaf 100 werknemers.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De POL-cijfers gaan duidelijk en fors de goede richting uit, maar de weg uit de crisis blijft nog lang. Het herstel van het afgelopen kwartaal was alvast beter dan verwacht en onze bedrijven doen duidelijk inspanningen om hun werknemers zo veel mogelijk aan boord te houden. Toch lijkt de kracht van het herstel stilaan af te nemen waarbij vooral het achter blijven van de investeringen ons verontrust. Krachtige vertrouwenwekkende maatregelen die de consument, de ondernemer en de investeerder vertrouwen geven zijn nú nodig. Duidelijkheid, rechtszekerheid en een wervend plan zijn van cruciaal belang voor een échte relance. De drie gouden maatregelen die we daarbij naar voor schuiven zijn: 1) een forse verhoging van de productieve overheidsinvesteringen in infrastructuur voor digitalisering, mobiliteit, energie en innovatie 2) consequent de kaart trekken van digitalisering en e-commerce door snelle implementatie van 5G en door logge arbeidsregelingen en nachtarbeid flexibeler te maken en 3) het drastisch inkorten van de te doorlopen procedures bij investeringen én de onuitputtelijke beroepsmogelijkheden tegen vergunningen. De Septemberverklaring van de Vlaamse Regering gaf hiertoe alvast enkele interessante aanzetten. En het is goed dat er nu eindelijk ook een nieuwe volwaardige federale regering is. De geuite ambities op een realistische manier waarmaken in de huidige precaire budgettaire context zal echter veel visie én gerichte keuzes vergen. Waarbij wij steeds constructief-kritisch zullen waken over de belangen van ondernemers en hun medewerkers.”

Klik hier voor het volledige persbericht.

Klik hier voor de grafieken.