20200107 POL jan20

POL januari 2020 naar +8,0

dinsdag 07 januari 2020

BETERE VOORUITZICHTEN DOEN POL STIJGEN ONDANKS SLECHTSTE KWARTAAL IN BIJNA 5 JAAR

Evaluatie voorbije kwartaal daalt voor vierde keer op rij
Export helemaal weggezakt, maar investeringen blijven op peil
Productiebedrijven in steeds zwaarder weer, bouw opmerkelijk goedgeluimd
Dieptepunt in 5 jaar voor grotere bedrijven, kleinere spelen vooralsnog lustig verder
Kleinste bedrijven wel somberder over overkomend kwartaal


REVIEW 2019 & OUTLOOK 2020

1 op 2 Limburgse bedrijven verwacht een beter 2020. Bouwsector meest positief
Voor bijna 1 op 2 was 2019 ook beter dan 2018, voor 1 op 4 slechter
Beste evaluaties 2019 bij diensten, groothandel en KMO’s tot 50 werknemers
Productiesector en grootste bedrijven meest kritisch voor 2019, maar optimisme voor 2020 sluit opnieuw aan
Verminderen ecologische voetafdruk sterkste toename in bedrijfsfocus voor 2020
7 op 10 zijn overtuigd dat duurzaam ondernemen meer winst oplevert op termijn
Zowel federaal als Vlaams beleid worden gebuisd over heel 2019
Minste appreciatie voor mobiliteitsbeleid

Ondanks het slechtste kwartaal in bijna vijf jaar, doen sterkere vooruitzichten de POL weer aan kracht winnen. De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van VKW Limburg en UNIZO Limburg stijgt in januari 2020 van +5,6 naar +8,0, nadat bij de vorige drie kwartaalpeilingen telkens forse daling werd opgetekend. Terwijl de evaluatie van het afgelopen kwartaal al voor de vierde keer achteruit moest en met +6,6 het minst goede resultaat in 19 kwartalen liet optekenen, kijken de Limburgse bedrijfsleiders met +9,9 wel duidelijk positiever naar eerste kwartaal van het nieuwe jaar.


De Limburgse economie opereert met deze nieuwe meting al vijf jaar lang in de plus, met dus een positief overschot aan optimistisch gestemde ondernemers. De laatste keer dat de POL een negatief cijfer liet optekenen dateert al van januari 2015. De minst goede evaluatie van het voorbije kwartaal in bijna vijf jaar is vooral te wijten aan een wegzakkende export (+0,0) en een terug lagere tewerkstellingsevolutie (+6,9) in Q4. De dienstensector kende nochtans een prima kwartaal (+20,2), maar de productiebedrijven zitten in steeds zwaarder weer en kenden met -7,2 het slechtste kwartaal in zes jaar. Bovendien zakte ook de groothandel in Q4 door het ijs (-2,7). De grotere bedrijven (+50 wn.) noteerden telkens rond het vriespunt. De kleinere bedrijven lijken daar echter voorlopig weinig impact van te voelen.

De kleinste bedrijven (minder dan 5 wn.) zijn wel een stuk somberder in de vooruitzichten voor het komende kwartaal (+3,6) en klinken daarin opmerkelijk genoeg nagenoeg unisono met de grootste bedrijven (+3,1). De 5 groottecategorieën tussenin verwachten daarentegen wel duidelijk opwaarts potentieel van Q1 2020 en trekken hun vooruitzichten hoger. Vooral de bouwsector begint met grote verwachtingen (+21,3) aan 2020. Net als de groothandel (+12,8) zien ook de productiebedrijven verbetering, maar deze laatsten blijven met +0,1 echter wel rond het nulpunt hangen. Over heel 2019 rapporteert de POL met een score van gemiddeld +7,6, een felle daling na vijf telkens sterkere jaren op rij. Een fors lager cijfer dan de voorbije 3 jaar. In 2018 lag dit nog op +18,0. Globaal was 2019 wel nog een beter jaar dan 2015 (+6,6).

Uit de Outlook 2020 bevraging blijkt wel dat 1 op de 2 Limburgse bedrijven ervan overtuigd is dat 2020 beter zal worden dan 2019. De algemene prognose voor heel 2020 is zelfs wat positiever dan de evaluatie van 2019. De dienstensector, de groothandel en de KMO’s tot 50 werknemers zijn het meest positief over het voorbije jaar, terwijl de productiesector en de grootste bedrijven 2019 een kritische evaluatie geven. Voor het komende jaar zijn alle sectoren en grootteklassen optimistisch: de bouwsector voorop, maar ook de productiesector en de grote bedrijven sluiten hierbij aan. In de focus van onze bedrijven voor 2020 blijven procesinnovatie, digitalisering en het vergroten van marktaandeel de top 3 uitmaken.

Het verminderen van de ecologische voetafdruk wint sterk aan belang voor de Limburgse ondernemers. Maar liefst 3 op 4 bedrijven voelen de druk van stakeholders om duurzamer te ondernemen en 7 op 10 zijn overtuigd dat duurzaam ondernemen meer winst oplevert op termijn. Toch blijft iets meer van de helft ook nuchter en kritisch ten opzichte van duurzaamheid als imago versus een levensvatbaar businessmodel.

Na vijf jaren een ‘voldoende’ te krijgen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders, worden zowel het federale als het Vlaamse beleid gebuisd voor het jaar 2019. De algemene ontevredenheid over het federale en Vlaamse regeringsbeleid vertaalt zich ook in dalende scores voor ‘economische’ beleidsdomeinen in 2019. De meeste appreciatie is er voor de financiering van het bedrijfsleven, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, al haalt geen enkel domein een score van 5 op 10. De laagste beoordeling is er voor het mobiliteitsbeleid.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Dat de POL aan het begin van 2020 terug stijgt geeft aan dat onze Limburgse ondernemers het nieuwe jaar met volle goesting aanvatten. Hoewel de POL globaal nog altijd mooi positieve cijfers toont, valt toch ook die tweedeling op: de grote jongens  - in het bijzonder de maakbedrijven -  ervaren de zwaarste dip in zes jaar. Gelukkig blijken de kleinere KMO’s hier voorlopig van bespaard. Intussen speelt het orkest verder en leeft zelfs stilletjes de hoop dat stilaan de bodem in zicht komt. Maar er is geen reden tot hoerastemming: de aanhoudende handelsdreigingen, de zekerheid van een Brexit met inherente onzekerheid en nieuwe geopolitieke spanningen zorgen voor een zure cocktail. De winstgevendheid blijft onder zeer zware druk staan en onze export heeft het meer dan lastig. Onze ondernemers kunnen echter niet eindeloos flexibel zijn. We herhalen meer dan ooit onze oproep voor een krachtig beleid dat focust op concurrentiekracht, zowel qua kost als flexibiliteit, en het verhogen van de productiviteit. Pas dan kunnen onze bedrijven het duidelijke groeiende momentum benutten om door te gaan duwen inzake duurzaamheid. Elke maand dat dit broodnodige en krachtige beleid op zich laat wachten is kostbare en verloren tijd.”

Klik HIER voor het volledige persbericht.

Klik HIER voor de grafieken.