2020 Vaccins voor Limburg WEBSITE Herman Verwimp

Vaccins voor Limburg | Herman Verwimp, Mathieu Gijbels

woensdag 19 augustus 2020

"In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen. Dat geldt ook als lakmoesproef voor wie je bent als bedrijf in tijden van crisis."


directie feb19 18 1

Foto: VLNR: Herman Verwimp – Mathi Gijbels – Hendrik Swennen – David Leroy – Gert Janssen – Dave Beuten


Herman Verwimp beantwoordt dan wel de vragen maar hij benadrukt dat je een crisis te lijf gaat in teamverband, niet als individu. En dat team ziet hij als alle 320 medewerkers van Mathieu Gijbels.

WAT WAS DE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS EN BIJHORENDE MAATREGELEN VOOR JOUW ONDERNEMING?

Het is allemaal snel gegaan, maar we kunnen niet zeggen dat het coronavirus uit het niets opdook. In februari werd het duidelijk dat er een impact op ons ging zijn. Welke impact was toen onmogelijk te zeggen, maar wat wel duidelijk was is dat we ons in onze sector enigszins konden voorbereiden.

Deze crisis heeft meer impact gehad op de economie dan eerdere crisissen. Voor een bedrijf zoals het onze dat actief is in de business to business wereld heeft dit als gevolg dat investeringsbeslissingen vaak helemaal opnieuw worden bekeken. We zitten trouwens nog steeds in die fase, en verwachten dat het consumenten- en producentenvertrouwen nog een tijd op een veel lager niveau gaan liggen.

Tegelijk zien we dat er ook in volle crisis toch nog bouwprojecten opgestart worden. Minder, maar er zijn bedrijven die nu investeren om zich klaar te maken voor het co-corona of post-corona tijdperk. En zo een voorsprong op de concurrentie te nemen.

Omzetmatig zullen we dit jaar 15-20% minder omzet draaien. Voor 2021 is kwartaal 1 goed gevuld en zijn we nu hard aan het werken om minstens hetzelfde omzetcijfer te kunnen voorleggen dan dit jaar. Om zo nog steeds een positief resultaat te kunnen realiseren. Verder kijken is werk voor waarzeggers, daar laten we ons leiden door de verwachtingen van de Nationale Bank.

Op korte termijn is de impact op ons bedrijf dus niet extreem groot. We hebben er als bedrijf ook alles aan gedaan om te kunnen blijven werken. Met alle mogelijke gezondheidsvoorzorgen, behoorlijk wat extra inspanningen en kosten, zijn we er in geslaagd om steeds te blijven werken. Alle werven waar we mochten werken, onze ateliers, onze bedienden via telewerk, zijn actief gebleven. Daardoor hebben we slechts beperkt gebruik gemaakt van de steunmaatregelen. De economische werkloosheid die er kwam omdat sommige projecten on hold werden gezet of werden afgeblazen, werd werkloosheid om wille van corona. Gelukkig waren alle andere maatregelen niet nodig.

Onze liquiditeit is ook nooit in het gedrang gekomen omdat we verder bleven werken.

We hebben het eerder reeds gezegd, als je nu alles doet om je beloften naar je klanten na te komen, dan eet je eigenlijk je orderboek op. Tegelijk zijn de steunmaatregelen tijdelijk. Een bedrijf zou daarom kunnen beslissen om nu gebruik te maken van de steunmaatregelen en zo de orderportefeuille in stand te houden. Dat doen wij zeer bewust niet. We hebben een belofte aan onze klanten gedaan en die komen we ook na als de wind op kop staat.

Die houding wordt erg gewaardeerd door onze klanten en de architecten.

Ze heeft wel als gevolg dat steunmaatregelen in ons segment van de bouwsector pas echt nodig zijn tegen het einde van 2020 en begin 2021. We zijn een laat cyclische sector, die de impact pas echt gaat voelen na de schok, wanneer het virus hopelijk onder controle is, of we er mee hebben leren samenleven. Steunmaatregelen die nu absoluut noodzakelijk zijn in heel wat sectoren, en binnenkort aflopen, hebben weinig of geen nut voor ons.

WAT HEBBEN JULLIE ONDERNOMEN OM DE IMPACT VAN DE CRISIS TE BEPERKEN?

Eerst en vooral moesten we onze mensen in veilige omstandigheden kunnen laten werken. Iedere werkplek, ieder contact met collega’s, klanten of leveranciers hebben we onder de loep genomen. We hebben zeer snel actie genomen en bv 35 wagens extra gehuurd om onze werf medewerkers die geen eigen vervoer hebben of geen bestelwagen van de firma, naar de werven te laten rijden. Dat was het meest opvallend, maar we hebben ook heel veel kleine en minder zichtbare maatregelen genomen. De impact van deze crisis beperken betekende in de eerste plaats onze mensen aan het werk houden en hun en hun familie gezond houden.

Daarnaast hebben we intensief contact gehouden met onze klanten. Samen met hun hebben we gekeken wat er mogelijk was en waar we nieuwe oplossingen moesten aanreiken voor hun bouwprojecten. We hebben ook best wel veel tijd gestoken in het contact met leveranciers en onderaannemers die twijfels hadden over veilig doorwerken. Sommigen hebben ook effectief enkele weken stilgelegen, waardoor we soms andere leveranciers of een andere aanpak moesten zoeken. In 95% van de gevallen is dit mits wat creativiteit en inspanningen ook gelukt.

In een crisis krijg je tegenwind. Zie het als voetbal waar de tegenstrever druk uitoefent. Je kan dan je ploeg voor je eigen doel gaan parkeren, of snel schakelen en in de tegenaanval gaan. Dat laatste is hetgeen wij proberen te doen. We hebben erg snel een reeks marketing en commerciële initiatieven genomen. Initiatieven die nu nog lopen en die ook hun tweede golf ingaan.

Dan moet je verdediging ook in orde zijn. We hebben vacatures on hold gezet, nog eens scherper naar de kosten gekeken, en we volgen onze financiële parameters nog meer in detail op.

Als laatste punt hebben we de tijd die hier en daar vrijkwam gebruikt om verbeter trajecten die reeds liepen, of sommige nieuwe, versneld af te werken. Zodat we met een nog beter geoliede werking aan de slag kunnen op dit moment en zeker zodra de economie terug groeit.

WELKE LESSEN NEEM JE MEE NAAR DE TOEKOMST?

  1. Communiceer intern veel en snel. Laat je collega’s weten wat het bedrijf haar plan is. Waarom dat zo is. Wat je als richting aan je medewerkers geeft. En blijf hierbij steeds trouw aan je missie en cultuur. In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen, dat geldt ook als lakmoesproef voor wie je bent als bedrijf in tijden van crisis.
  2. Informeer je via betrouwbare bronnen en laat iedereen in het bedrijf ook weten welke dat zijn. In een crisis wordt er van aan wal veel geroepen naar de bemanning aan boord. Vaak tegenstrijdig, soms gekleurd. Dat kan zorgen voor onduidelijkheid en verwarring in het bedrijf. Daarom waren wij zeer open over onze informatie bronnen en konden we onze richting steeds aftoetsen aan betrouwbare bronnen.
  3. Geef je medewerkers vertrouwen. Door vertrouwen te geven, krijg je het ook terug. Onze mensen gaven blijk van heel veel wendbaarheid en veerkracht. Maar misbruik van de vrijheid die er bv via het telewerk zou kunnen ontstaan was er niet. Integendeel.
  4. Denk in oplossingen. Problemen zijn er genoeg te vinden, externe hulp inroepen kan niet steeds, maar als ondernemer is dit een uitgelezen kans om je organisatie in termen van oplossingen ipv problemen te leren denken.
  5. Wanneer de economie het moeilijk heeft, heeft de rest van de maatschappij het ook moeilijk. Besef dat en neem ook nu je verantwoordelijkheid als belangrijke schakel in de samenleving. We dragen als bedrijven ook een verantwoordelijkheid om na de crisis niet wakker te worden in een sociale woestijn.
  6. Als het kan én mag, hou je bedrijf dan aan de slag. Er waren jammer genoeg veel bedrijven die niet mochten of konden open blijven. Anderzijds waren er ook veel bedrijven die dat wel konden en toch sloten. Dan wordt heropstarten moeilijk, is interne communicatie erg moeilijk, gaan je klanten vragen stellen, en komen er geen liquiditeiten binnen.

 

button meer vaccins

 

Inspiratiereeks - Vaccins voor Limburg

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen worden versoepeld, maar er bestaat geen twijfel dat de economische gevolgen nog lang voelbaar zullen zijn. Om de Limburgse economie weerbaar te maken, zijn superverspreiders van ondernemingszin en positivisme onmisbaar.

Wij lichten elke week een ondernemer of onderneemster uit die een bron van inspiratie kan zijn. Iemand die door de coronacrisis de eigen activiteiten (gedeeltelijk) zag wegvallen, maar creatief schakelde door nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

Kortom, de échte vaccins om Limburg te versterken