2020 Nadja Vananroye WEBSITE zonder quote

Vaccins voor Limburg | Nadja Vananroye, Wit-Gele Kruis Limburg

woensdag 15 juli 2020

“Uit de crisis is duidelijk gebleken dat we ondanks onze schaalgrootte een zeer wendbare organisatie zijn, die op zeer korte termijn kan schakelen”


WAT IS DE IMPACT HET VAN CORONAVIRUS EN BIJHORENDE MAATREGELEN VOOR JOUW ONDERNEMING?

“Meteen na de de aankondiging van de lockdown light, zagen we een stevige terugval in het aantal patiënten. Bovendien werden we geconfronteerd met een schaarste aan kwalitatief beschermingsmateriaal voor onze medewerkers en was het bijgevolg een hele uitdaging de 1900 medewerkers, verspreid over 30 Limburgse vestigingen doorheen deze eerste onzekere dagen van de crisis te loodsen. De impact op onze organisatie was dus meteen zowel operationeel als financieel merkbaar en vooral groot.”

WAT HEB JE ONDERNOMEN OM DE IMPACT VAN DE CRISIS TE BEPERKEN?

“De avond van de lockdown zelf, hebben we een crisiscel geïnstalleerd van waaruit alle acties werden gecoördineerd. Sinds dag één werd gestart met het omschakelen van zowat alle processen binnen de organisatie om ook in tijden van crisis de zorg aan onze patiënten te kunnen blijven garanderen. Er werd, wereldwijd, gezocht naar persoonlijk beschermingsmateriaal, logistieke processen voor de verdeling van materialen werden aangepast, regio’s werden heringedeeld, verpleegrondes aangepast, maatregelen en richtlijnen werden voortdurend bijgestuurd, communicatie naar, tussen en binnen afdelingen verliep vanaf week één via video conference. Kortom, de volledig organisatie was in crisismodus.”

Enerzijds hebben we als organisatie een sterke terugval van het aantal zorgvragen gekend, anderzijds zijn we ook meteen op zoek gegaan en ingestapt in nieuwe samenwerkingen met woonzorgcentra, schakelzorgcentra, cohortverpleging en triagecentra om deze organisaties te ondersteunen. Maar ook om de schade langs opbrengstenzijde te beperken en tijdelijke werkloosheid van medewerkers te vermijden, waarin we ook geslaagd zijn. Om onze 1 900 medewerkers allemaal veilig te laten werken, hebben we een forse toename in de uitgaven van mondmaskers, beschermschorten, handschoenen en alcoholgel gekend. Door de kostprijs, maar zeker ook in het kader van duurzaamheid en om ons te wapenen tegen de onzekere toekomst, heeft het Wit-Gele Kruis Limburg ook een decontaminatielab ingericht waarbij de dure FFP2-maskers evenals de beschermschorten worden gereinigd voor hergebruik. In dit Limburgse pioniersproject werd ook samengewerkt met Bioracer voor de aanlevering van de schorten en GreenX voor het aanleveren van de technologie.”

WELKE LESSEN NEEM JE MEE NAAR DE TOEKOMST?

“Uit de crisis is duidelijk gebleken dat we ondanks onze schaalgrootte een zeer wendbare organisatie zijn, die op zeer korte termijn kan schakelen. Naar de toekomst nemen we zeker mee dat samenwerking, ook in tijden van crisis, super belangrijk is. Samenwerking ook met minder voor de hand liggende partners zoals concullega’s, maar ook overheden en partners uit totaal verschillende sectoren.”

 

button meer vaccins

 

Inspiratiereeks - Vaccins voor Limburg

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen worden versoepeld, maar er bestaat geen twijfel dat de economische gevolgen nog lang voelbaar zullen zijn. Om de Limburgse economie weerbaar te maken, zijn superverspreiders van ondernemingszin en positivisme onmisbaar.

Wij lichten elke week een ondernemer of onderneemster uit die een bron van inspiratie kan zijn. Iemand die door de coronacrisis de eigen activiteiten (gedeeltelijk) zag wegvallen, maar creatief schakelde door nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

Kortom, de échte vaccins om Limburg te versterken