20191217 PB E313 E314

Derde rijstrook noodzakelijk voor hele E313 én E314

dinsdag 17 december 2019

Een derde rijstrook is dringend nodig over de gehele E313 en E314 in beide richtingen. Dat herhaalt VKW Limburg naar aanleiding van de aankondiging door minister Lydia Peeters dat bijkomende studies worden opgestart voor de verbreding van de E313 met spitsstroken tussen Beringen en Ham en tussen Hasselt en Lummen.

“Met deze nieuwe initiatieven zetten we weer enkele stapjes vooruit en daar zijn we heel blij mee”, stelt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. “Toch zijn we ook wel teleurgesteld dat dit voor de Limburgse economie levensbelangrijke dossier nog altijd met stukjes en beetjes wordt aangepakt, terwijl wij in dit dossier al bijna 15 jaar geleden de kat de bel aanbonden. We pleiten er voor om niet te talmen en in een keer een totaalvisie uit te werken voor de verbreding van beide autosnelwegen over hun gehele lengte tussen Limburg en Antwerpen en Brussel.”

VKW Limburg bepleit inderdaad al jarenlang een dringende verbreding van zowel de E313 als de E314 tot 2 keer 3 rijstroken over de gehele lengte. Al in 2006 pleitte onze toenmalige voorzitter in die zin voor een opwaardering van beide autosnelwegen, die de slagaders vormen van de Limburgse economie, maar die er met hun twee rijstroken - als enige Vlaamse snelweg - nog altijd uitzien zowat zoals ze in de jaren ’60 werden opgeleverd. En al in 2009 (!) bleek uit een studie van het Vlaams Verkeerscentrum dat een volwaardige autosnelweg van 2x3 rijstroken de énige fundamentele oplossing vormt voor de fileproblematiek waarmee Limburgse bedrijven en pendelaars dagelijks worden geconfronteerd.

Toch geraken we maar met mondjesmaat vooruit. We herhalen dan ook resoluut ons pleidooi voor een volwaardige opwaardering met een extra rijstrook. De grote problemen op de E313 en E314 beperken zich immers al lang niet meer tot de spitsuren. En als er zich een ongeval voordoet of het regent wat hard, zit alles al helemaal voor uren potvast. Met telkens weer een gigantische economische schade tot gevolg. Laten we duidelijk zijn: spitsstroken zijn slechts een doekje voor het bloeden. Gelukkig liet de minister verstaan dat in de aangekondigde studies ook de optie van extra rijstroken wordt meegenomen.

Uiteraard kadert de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van beide autosnelwegen in een veel ruimer plaatje om onze rampzalige mobiliteit aan te pakken, waarbij tegelijkertijd ook hard moet worden ingezet op openbaar personenvervoer en het realiseren van zoveel mogelijk modal shifts voor het goederenvervoer naar spoor en water. De recente beslissing om vanaf januari het Albertkanaal 7 dagen op 7 open te stellen voor de belevering van bedrijven is in dat verband bijvoorbeeld een heel belangrijke.

“In de aanpak van onze mobiliteit hebben we geen keuze tussen het ene of het andere. Op alle aspecten zijn dringend meer investeringen nodig. De capaciteitsverbetering van de E313 en E314 is hierin een essentieel onderdeel. Beetje bij beetje schieten we op en dat is beter dan helemaal niet.”, concludeert Ruben Lemmens, “Maar wij blijven pleiten om de zaken sneller, grondiger en in zijn totaliteit aan te pakken. Hoog tijd dus om een totaalplan zwart op wit uit te tekenen, te plannen en uit te voeren. Voor de E313 èn voor de E314.“