20191212 PB Het Limburgs economisch beleid v03

En nu erop en erover voor Limburgs economisch beleid

donderdag 12 december 2019

REACTIE VAN VKW LIMBURG NAAR AANLEIDING VAN HET NIEUWE BELEIDSPLAN ECONOMIE VOOR ONZE PROVINCIE

“De provincie neemt opnieuw een actievere rol op zich in heel wat domeinen die voor onze bedrijven van belang zijn en dat is positief”, stelt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg in een reactie op het nieuwe beleidsplan economie dat werd voorgesteld door gedeputeerde Tom Vandeput. “Het heft in eigen handen nemen om de economie verder te versterken voor onze regio, maar nu gericht op voorsprong nemen in de plaats van bijbenen, is inderdaad wat we verwachten van de provincie als beleidsniveau. Van achtervolgen naar erop en erover, dat moet onze ambitie zijn. VKW Limburg wil hier graag actief aan meewerken.”

De 137 miljoen euro Europese middelen die voor de komende periode klaar staan door de erkenning van Limburg als transitieregio en de bundeling van eigen middelen in een acceleratiefonds geven bovendien de armslag om hierop echt te gaan inzetten.

SALK 2.0. moet nu gaan focussen op de nog resterende zwakten in onze economische fundamentals én aanjager zijn om de nieuwe economische tendensen in extra groei en welvaart om te zetten. Ook de verdere uitrol van het succesvolle campusmodel zal ons economisch weefsel nog sterker maken. We blijven wel aandringen om zeker ook onze zo essentiële maakindustrie te blijven koesteren. De intensifiëring van de samenwerking met de ons omliggende regio’s in de Euregio benadrukten we als VKW Limburg al vaak en kunnen we dus absoluut onderschrijven. Naast het inzetten van extra middelen voor onze economie valt tot slot op dat er terecht ook oog is voor de beperking van het overheidsbeslag en meer efficiëntie in de dienstverlening.