20191205 PB Remo voor website

Korte reactie VKW Limburg op schorsing vergunning uitbreiding Remo

woensdag 04 december 2019

VKW LIMBURG BETREURT SCHORSING VERGUNNING REMO

VKW Limburg betreurt ten zeerste de schorsing door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van de stedenbouwkundige vergunning van Machiels nv voor de uitbreiding van de Remo-opslagplaats in Houthalen.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Dit is en blijft voor ons een dossier met belangrijke impact op de Limburgse economie. Door de uitbreiding zou immers de continuïteit worden verzekerd en worden vermeden dat Limburgse bedrijven de eindverwerking van restafvalstoffen na recyclage ver buiten Limburg moeten gaan zoeken, met alle overbodige vrachtwagenkilometers tot gevolg. Bovendien zou het Machiels nv ook de kans geven om Limburg met het vooruitstrevende Closing the Circle project op de kaart te zetten inzake innovatieve milieutechnologie. De idee om materialen uit vroegere stortplaatsen te recupereren met technologie die intussen veel verder staat om er nadien terug natuurgebied van te maken, blijft een uniek voorbeeldproject met de potentie om vanuit Limburg de wereld te veroveren. Een project dat trouwens ook een belangrijk deel uitmaakt van het SALK. We rekenen er dan ook op dat Vlaanderen spoedig werk maakt van een noodzakelijk nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.”