20191203 PB Albertkanaal voor website

Vanaf 2020 Albertkanaal fulltime (24/7)

dinsdag 03 december 2019

LOGISTIEKE SLAGADER VOOR LIMBURGSE BEDRIJVEN!

Vanaf 2 januari zet het Albertkanaal zijn (sluis)deuren ook open op zondag. Het invoeren van een 24/7 bediening van de sluizen is een oude eis van VKW Limburg en de realisatie ervan mag gerust historisch genoemd worden. Het zal het Albertkanaal en de binnenvaart nog aantrekkelijker maken als alternatief voor de overvolle wegen en een extra troef betekenen voor onze regio. VKW Limburg reageerde dan ook zeer tevreden en dankt De Vlaamse Waterweg en in het bijzonder voogdijminister Lydia Peeters voor deze kordate beslissing.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “VKW Limburg is erg tevreden met dit goede nieuws voor de vele Limburgse bedrijven die actief gebruik maken van het Albertkanaal voor hun activiteiten en goederenstromen. Heel wat bedrijven waren vragende partij en VKW Limburg drong al lang vurig aan bij het beleid om de zondagsvaart in te voeren. Wij zijn ervan overtuigd dat deze beslissing heel wat positieve effecten zal hebben op de logistieke aantrekkelijkheid van de regio en voor de bedrijven een extra stimulans zal zijn om hun goederenvervoer nog meer via de binnenvaart te realiseren. Om zo verder bij te dragen aan de modal shift en het ontlasten van ons drukbezet wegennet.”

Vlaanderen schuift al langer de binnenvaart prominent naar voor om nog meer ondernemers te overtuigen om voor de waterweg te kiezen. Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal, een equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 per dag.

De zes sluizencomplexen van het Albertkanaal (Wijnegem, Olen, Ham, Hasselt, Diepenbeek en Genk) werden tot nu toe slechts bediend van zondagavond 22 uur tot zaterdagavond 22 uur. Op zon‐ en feestdagen was er geen structurele bediening. Enkel wanneer de dringende economische noodzaak, geval per geval, werd aangetoond, werden op aanvraag één of meer sluizen op zon‐ en feestdagen bediend, mits het betalen van een kostencompensatie. Dit beperkte de mogelijkheden en efficiëntie voor de goederenstromen van vele bedrijven en vormde een risico voor sommige volcontinu bedrijven die afhankelijk zijn van een strikte belevering. Zij waren dan ook al lang vragende partij om de bediening van de sluizen op het Albertkanaal uit te breiden tot zon- en feestdagen.

Op basis van een analyse en stakeholderbevraging, die mede ondersteund werd door VKW Limburg, besliste de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nu om vanaf 2 januari 2020 de sluizen van het Albertkanaal 24/7 te bedienen zonder hiervoor extra kosten aan te rekenen. Een belangrijke beslissing die, zeker wanneer straks ook alle bruggen zullen zijn verhoogd, het Albertkanaal neerzet als vervoersnet van de toekomst  en als een betrouwbaar, efficiënt en slim alternatief voor goederenvervoer over de weg. En die het Economisch Netwerk Albertkanaal en bij uitbreiding Limburg extra troeven geeft als aantrekkelijke investeringsregio. Kortom: meer mogelijkheden en flexibiliteit voor onze bedrijven in de efficiënte organisatie van hun logistiek en hun productieprocessen.