20191025 Limburgs arbeidsmarktrapport

De Limburgse arbeidsmarkt eind 2019

vrijdag 25 oktober 2019
6de Limburgs ARBEIDSMARKTRAPPORT


Bijna 4 op 10 bedrijven creëerden in voorbije 12 maanden extra jobs

Jobgroei houdt komend jaar aan, maar aan duidelijk lager tempo
Meer economische werkloosheid, minder uitzendkrachten

Arbeidsmarktkrapte neemt nauwelijks af
Bijna 2 op 3 bedrijven heeft vacatures openstaan

Dringend beleid nodig om open doelkansen voor nog meer jobcreatie te benutten

Al voor de 6e keer bevroegen VKW Limburg en UNIZO-Limburg hun leden-bedrijven om zo een grondig beeld te krijgen over de arbeidsmarktsituatie.

De conclusies van ons 6de Limburgs Arbeidsmarktrapport zijn duidelijk: de forse jobgroei van de voorbije jaren nam in 2019 wat gas terug. Toch bleven onze Limburgse bedrijven nog zorgen voor veel extra jobs, want bij 38% van de bedrijven steeg de tewerkstelling  de voorbije 12 maanden.

Ook de komende 12 maanden houdt de jobgroei nog aan, maar aan een duidelijk lager tempo. De verwachtingen slinken voor het eerst in 6 jaar tot een verwacht jobgroeisaldo van +19%.  Wat wel betekent dat er nog altijd 19 procentpunt méér bedrijven denken te groeien dan te krimpen in personeelsaantal. De productiebedrijven en de grotere Limburgse bedrijven creëren nog steeds bijkomende jobs, maar toch aan een lager tempo . Het merendeel van de extra tewerkstelling zal vooral van de middelgrote KMO’s moeten komen. En van de dienstensector.

Nog altijd heeft bijna 2 op 3 bedrijven een of meerdere vacatures openstaan en daalt de arbeidsmarktkrapte nauwelijks. 79% van de bedrijven ondervindt moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen. Wat hen noodzaakt extra en steeds creatievere inspanningen te doen in de zoektocht naar geschikt personeel.

Andere opvallende vaststelling: het komende jaar wordt een duidelijke daling van de interimarbeid en een flinke stijging van de economische werkloosheid verwacht.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De jobgroei blijft nog steeds ruim positief wat uiteraard een goede zaak is. Toch lijkt de kering duidelijk ingezet. Dit baart ons zorgen. Zeker als je ziet dat de arbeidsmarktkrapte zo goed als niet daalt en de verdere groei van onze bedrijven blijft fnuiken. We roepen het beleid op om fors te blijven inzetten op verdere loonkostverlaging. Met nog steeds een loonkostenhandicap van meer dan 10% t.o.v. onze buurlanden is er ondanks de al genomen maatregelen nog een hele weg te gaan. Met voorop een algemene lastenverlaging op arbeid voor werkgevers en tegelijk een betere bruto-netto verhouding door lagere werknemersbijdragen op de lonen. Maar waarbij zeker ook heilige huisjes zoals een afschaffing of op z’n minst hervorming van de automatische loonindexering bespreekbaar gemaakt moeten worden.  Onze bedrijven moeten meer ruimte en vrijheid krijgen om prestatiegericht en individueler te kunnen verlonen. Van  rigide systemen als anciënniteitsbarema’s moeten we af.  Bovendien dringt een vereenvoudiging en versoepeling van de flexibilisering van de arbeidstijd zich op. Veel werk aan de winkel dus. Vooral voor een nieuwe federale regering, die er nu dan ook dringend moet komen. Met een sterke sociaaleconomische hervormingsagenda. Na 2019 mag ons land ook in 2020 geen stuurloos schip zijn.”

Klik HIER voor het volledige rapport.