20190927 PB UBO-register WEBSITE

UBO-registratie: één voor twaalf

vrijdag 27 september 2019

Ten laatste tegen 30 september moeten alle vennootschappen in België aanmelden wie hun ‘ultieme begunstigde’ is (‘ultimate beneficial owner’ of kortweg UBO).

De invoering van het UBO-register is opgelegd door een Europese richtlijn tegen antiwitwaspraktijken en fiscale fraude. In ons land moeten zowat 675.000 bedrijfsvennootschappen, maar ook vzw’s, stichtingen en burgerlijke maatschappen hun UBO aanmelden. Die verplichting geldt niet voor kleine aandeelhouders. De grens ligt op 25 procent van de aandelen en/of stemrechten.

De helft nog niet in orde

Tot nu zijn een 315.000-tal vennootschappen ingelogd in het register (de eerste stap in de procedure).  Wat betekent dat er nog steeds zo’n 360.000 vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht moeten nakomen.

Toch komt er geen uitstel, laat de FOD Financiën weten. De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register blijft behouden op 30 september.

Gedoogbeleid

De FOD Financiën zal evenwel tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren. Tot dan komen er dus geen sancties tegen overtreders. Financiën is ‘zich bewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt en zal de administratie daarom tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties’.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er dus wel sancties mogelijk. Wie gegevens achterhoudt, riskeert een boete van 250 euro tot maximaal 50.000 euro. De bestuurders van de vennootschap die hun plicht hebben verzuimd, zijn hiervoor aansprakelijk.

TIP:

VALT JOUW BEDRIJF ONDER DEZE VERPLICHTING EN NOG NIET IN ORDE?
DOWNLOAD DAN DE HANDIGE BROCHURE >> Het UBO-register: in 5 stappen naar een correcte registratie