20190808 PB Remo milieubeheer website

VKW Limburg reageert verheugd op herbevestiging vergunning Remo

donderdag 08 augustus 2019

VKW Limburg  reageert verheugd op de herbevestiging door de Limburgse Deputatie van de stedenbouwkundige vergunning van Machiels nv voor de uitbreiding van de Remo-opslagplaats in Houthalen.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Dit was voor ons een erg belangrijk dossier met belangrijk impact op de Limburgse economie. Door de herbevestiging wordt immers de continuïteit verzekerd en vermeden dat Limburgse bedrijven de eindverwerking van restafvalstoffen na recyclage ver buiten Limburg zouden moeten gaan zoeken, met alle overbodige vrachtwagenkilometers tot gevolg. Maar vooral betekent dit ook dat Machiels hierdoor verder de kans krijgt Limburg met het vooruitstrevende Closing the Circle project op de kaart te zetten inzake innovatieve milieutechnologie. Een project dat ook een belangrijk deel uitmaakt van het SALK. De idee om materialen uit vroegere stortplaatsen te recupereren met technologie die intussen veel verder staat om er nadien terug natuurgebied van te maken, is een uniek voorbeeldproject met de potentie om de wereld te veroveren. We rekenen er dan ook op dat Vlaanderen nu snel werk maakt van het noodzakelijke nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.”