20190423-0507 Afb. WEBSITE

Hervorming vennootschapsrecht voor groepsstructuren en het bestuur van (middel)grote ondernemingen

VLOEK OF ZEGEN?
IMPACT EN OPPORTUNITEITEN VOOR GROEPSSTRUCTUREN EN HET BESTUUR VAN MIDDELGROTE EN GROTE ONDERNEMINGEN

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hervormt het bestaande vennootschapsrecht zeer grondig. En hoewel de nieuwe regels zich voornamelijk concentreren rond de invoering van de kapitaalloze BV(BA), zijn er ook belangrijke wijzigingen voor de NV en de andere vennootschapsvormen.

Deze nieuwe regels moeten het Belgische vennootschapsrecht aantrekkelijker en flexibeler maken, op het vlak van rechtstreekse en onrechtstreekse winstuitkering, financiële bijstand, de verdeling van stem- en winstrechten en de uittekening van het bestuur. Het nieuwe wetboek biedt naast een aantal bijkomende verplichtingen, ook heel wat opportuniteiten voor jouw onderneming en voor jou als bedrijfsleider. En die worden op een bevattelijke manier toegelicht tijdens deze interactieve workshop op dinsdag 7 mei 2019 om 8u00 bij VKW Limburg.

Na deze interactieve sessie zal je een duidelijk zicht hebben op de nieuwe opportuniteiten en verplichtingen die het nieuwe Wetboek met zich meebrengen en hoe je hier best mee omspringt.

SPREKERS:

prof. Kristof Maresceau, advocaat bij Laga en docent aan UGent
David Roelens, partner/advocaat-vennoot, Laga

TOPICS:

  • Voor welk bestuursmodel wordt best gekozen en wat moet ik doen opdat het bestuur rechtsgeldig is samengesteld, daarbij rekening houdend met de eventuele afspraken die hieromtrent tussen de aandeelhouders werden gemaakt?
  • Wat zijn de voor- en nadelen om met verschillende soorten aandelen te werken, waaronder het meervoudig stem- en winstrecht?
  • Wat te doen naar aanleiding van de afschaffing van het directiecomité? Wat is de impact op de zelfstandigheid van de leden van het directiecomité? Zijn er alternatieven voor het directiecomité?
  • Wat houdt de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid in en welke gevolgen heeft dit op (bestaande) aansprakelijkheidsverzekeringen en vrijwaringsbedingen?
  • Welke nieuwe verslaggeving legt het WVV op en welke risico’s zijn hieraan verbonden?
  • Loont het om over te schakelen naar de nieuwe BV(BA) dat niet langer een maatschappelijk kapitaal heeft?
  • Welke maatregelen dien ik te nemen teneinde maximaal van de geboden flexibiliteit gebruik te kunnen maken?
  • Hoe streef ik uniformiteit in de groep na?
    Welke timing wordt bij voorkeur aangehouden ter anticipatie op de inwerkingtreding van de nieuwe regels?

PRAKTISCH:

Dit seminarie richt zich op bedrijfsleiders en eindbeslissers.

We kiezen er bewust voor de workshop in een kleine groep te laten doorgaan, waar discretie voorop staat en waar je uitsluitend tussen gelijkgestemden zit, zodat openheid en discussie vlot mogelijk zijn.

LOCATIE: VKW Limburg, Kunstlaan 16 in Hasselt

De sessie gaat door van 8u00 tot 10u30. We starten met een ontbijt.

KOSTEN: Deelname in de kosten bedraagt € 95 (excl. btw). Je ontvangt hiervoor een factuur. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 48 uur voor aanvang van de sessie.

Locatie
VKW Limburg
Kunstlaan 16
3500 Hasselt
Belgiƫ
Datum
2019-05-07T08:00:00
Tijd
2019-05-07T08:00:00
Prijs
€ 95 (excl. btw)