20190423-0507 Afb. WEBSITE

Hervorming vennootschapsrecht voor (familie)bedrijven met de focus op de BV

VLOEK OF ZEGEN?
IMPACT EN OPPORTUNITEITEN VOOR (FAMILIE)BEDRIJVEN MET DE FOCUS OP DE BV

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hervormt het bestaande vennootschapsrecht zeer grondig. En hoewel de nieuwe regels zich voornamelijk concentreren rond de invoering van de kapitaalloze BV(BA), zijn er ook belangrijke wijzigingen voor de NV en de andere vennootschapsvormen.

Deze nieuwe regels moeten het Belgische vennootschapsrecht aantrekkelijker en flexibeler maken, op het vlak van rechtstreekse en onrechtstreekse winstuitkering, financiële bijstand, de verdeling van stem- en winstrechten en de uittekening van het bestuur. Het nieuwe wetboek biedt naast een aantal bijkomende verplichtingen, ook heel wat opportuniteiten voor jouw onderneming en voor jou als bedrijfsleider. En die worden op een bevattelijke manier toegelicht tijdens deze interactieve workshop op dinsdag 23 april 2019 om 8u00 bij VKW Limburg.

Na deze interactieve sessie zal je een duidelijk zicht hebben op de nieuwe opportuniteiten en verplichtingen die het nieuwe Wetboek met zich meebrengen en hoe je hier best mee omspringt.

SPREKERS:

Thomas Verlinden, manager estate planning, Deloitte
Cécile Wolfs, senior manager corporate law, Deloitte

TOPICS:

  • Wat als ik middelen (kapitaal, winst, reserves) wens uit te keren? Kan dit nog in de kapitaalloze BV? Waar moet ik rekening mee houden om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden?
  • Als ik aandelen wens over te dragen, moet ik dan nog het akkoord hebben van mijn medevennoten? Kan ik hier vrij afspraken over maken?
  • Aandelen hoeven niet langer gelijke rechten te hebben. Zaken zoals meervoudig stemrecht, aandelen zonder stemrecht, "golden share" worden mogelijk. Wanneer en hoe maak ik er gebruik van? Zijn controlevehikels à la maatschap en Stichting (STAK) nog wel nodig?
  • Ook inzake het bestuur van de vennootschap wordt er meer mogelijk: eenhoofdig, meerhoofdig of collegiaal. Maar wanneer kies ik waarvoor?
  • Het directiecomité wordt afgeschaft in de NV. Is het duaal bestuursmodel een alternatief?
  • Zijn er zaken die ik verplicht moet aanpassen om in regel te blijven? We denken hierbij bv. aan het aandelenregister en het verbod op dubbele mandaten.
  • De wet vereenvoudigt veel: hoe kan ik hier zo vlug mogelijk gebruik van maken?

PRAKTISCH:

Dit seminarie richt zich op bedrijfsleiders en eindbeslissers. Afhankelijk van je onderneming kies je voor de sessie van dinsdag 23 april 2019 (voor (familie)bedrijven met de focus op de BV) of de sessie van dinsdag 7 mei 2019 (voor groepsstructuren en het bestuur van middelgrote en grote ondernemingen)

We kiezen er bewust voor de workshop in een kleine groep te laten doorgaan, waar discretie voorop staat en waar je uitsluitend tussen gelijkgestemden zit, zodat openheid en discussie vlot mogelijk zijn.

LOCATIE: VKW Limburg, Kunstlaan 16 in Hasselt

De sessie gaat door van 8u00 tot 10u30. We starten met een ontbijt.

KOSTEN: Deelname in de kosten bedraagt € 95 (excl. btw) per sessie. Je ontvangt hiervoor een factuur. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 48 uur voor aanvang van de sessie.

Locatie
VKW Limburg
Kunstlaan 16
3500 Hasselt
Belgiƫ
Datum
2019-04-23T08:00:00
Tijd
2019-04-23T08:00:00
Prijs
€ 95 (excl. btw)