20190213 PB Nationale staking WEBSITE

Reactie VKW Limburg op de stakingsacties vandaag in Limburg

woensdag 13 februari 2019

VKW Limburg stelt vast dat de stakingsacties van de vakbonden vandaag in Limburg andermaal slechts tot een zogenaamd ‘succes’ zijn kunnen komen door actiemiddelen die niets met het stakingsrecht te maken hebben, zoals wegsperringen, blokkades van bedrijven en het intimideren van collega-werknemers. Onverantwoord en ontoelaatbaar.

Desondanks is de schade voor onze bedrijven, voor onze economie en voor onze maatschappij erg groot. Niet alleen kost deze opgelegde stakingsdag veel mensen een dag loon of het verplicht inzetten van een dag verlof, het kost ook de sociale zekerheid een pak inkomsten, het zadelt vele grote bedrijven op met zware extra kosten en productieverlies en het betekent een zoveelste slag voor ons investeringsimago.

Gelukkig stellen we ook vast dat in het merendeel van de Limburgse KMO-bedrijven, mits de nodige voorbereiding, aanpassing en planning de activiteiten vandaag wel konden doorgaan.

Tenminste bij hen die niet de pech hadden gevestigd te zijn op een door het ABVV volledig geblokkeerd bedrijfsterrein, zoals o.m. in Genk, Houthalen, Tessenderlo en Tongeren. VKW Limburg feliciteert burgemeester Dewael die in Tongeren consequent, logisch en moedig zijn plicht deed door er voor te zorgen dat het onwettelijk versperren van de openbare weg op industrieterrein Tongeren-Oost vanmorgen werd opgeheven.  

Een dikke merci ook aan de overgrote meerderheid van werkwilligen.

VKW Limburg veroordeelt de stakingsacties van vandaag en de bewust georganiseerde framing en hoopt dat er nu voldoende ‘stoom is afgelaten’ bij de vakbondskopstukken om eindelijk rond te tafel te gaan zitten. Om - binnen het wettelijk kader - tot oplossingen te komen in het belang van werknemers én bedrijven.

Voor hogere nettolonen, maar lagere loonkosten.

Voor meer flexibele arbeidsregels en verloning op maat.  

Voor meer mensen aan het werk. 

Stop het hokjesdenken!