20191128 PB VKW Limburg betreurt besparingen

VKW Limburg erg ontgoocheld over factuur voor bedrijven van Genkse budgetbijsturing

donderdag 28 november 2019

INSPANNING VOOR TEWERKSTELLING VORIGE LEGISLATUUR WORDT NU 6 KEER TERUGGEVRAAGD

De stad Genk heeft besloten om 15 miljoen euro te gaan besparen. De helft daarvan neemt ze op zich via een interne sanering. De overige 7,5 miljoen euro zal de stad via nieuwe inkomsten gaan innen. Ruim de helft daarvan moet uit de portefeuille van de Genkse ondernemers komen. Dit in de vorm van o.a. nieuwe grondbelastingen. VKW Limburg betreurt dit bijzonder.

Niet alleen vormt deze drastische maatregel een bijkomend concurrentieel nadeel voor de Genkse bedrijven, we stellen ons ook vragen bij het tijdstip van deze beslissing. De opgesomde redenen zijn misschien begrijpelijk, maar vooral ook niet nieuw. Had men vanuit een duurzamer financieel beleid dit niet beter kunnen voorbereiden en doorvoeren zonder de drastische ingreep die men nu lanceert? Genkse bedrijven zijn gewend om een forse tand bij te steken als het tegenslaat. De manier waarop ze de tewerkstelling en bijhorende welvaart terug hielpen opbouwen na de sluiting van Ford Genk verdient alle respect en bewondering én een duurzamer en doordachter financieel beleid.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “We begrijpen dat op basis van voorliggende cijfers een stad moet besparen, maar kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit herverkozen stadsbestuur gebruik maakt van het begin van de nieuwe legislatuur om oplossingen te zoeken voor problemen die al veel langer dan vandaag op de radar te detecteren waren. Het is goed dat men de inspanningen spreidt en het geld niet alleen bij de bedrijven gaat halen, maar niettemin blijken zij nu op te draaien voor het merendeel van de nieuwe inkomsten die men wil genereren.” In de vorige legislatuur werden bedrijven nog ondersteund om extra tewerkstelling te creëren door middel van de aanwervingsbonus. “Het totale budget daarvoor, 4 mio euro, wordt nu echter in een klap 6 keer teruggevraagd. Hopelijk gaat dit niet ook minstens evenveel jobs kosten als ze toen hebben opgebracht", aldus nog Ruben Lemmens.

VKW Limburg betreurt de omvang en de aanpak van de budgettaire maatregelen die duurzamer had kunnen georganiseerd worden, waardoor de ingreep langs inkomstenzijde niet zo drastisch hoefde te zijn. VKW Limburg zal samen met  de VIG (Vereniging Industriëlen Genk) niet nalaten dit alles nauw op te volgen, in dialoog met het Genkse stadsbestuur en zeker ook met het oog op de opvolging van de vooropgestelde maatregelen langs uitgavenkant. Want het kan voor ons niet dat deze extra kosten grotendeels afgeschoven worden op de bedrijven, zonder dat op álle niveaus structurele hervormingen en besparingen plaatsvinden en er grondig wordt nagedacht wat al dan niet tot de taakstelling van een stadsbestuur dient te behoren.

Dit stadsbestuur wil dat ondernemers zich in Genk vestigen, innoveren en groeien. Het zal moeten bewijzen dat dit ook na deze drastische maatregelen nog zo is. Want het zijn de bedrijven die zorgen voor duurzame tewerkstelling, groei en bijhorende welvaart. En dat is meer dan ooit in het belang van alle Genkse inwoners.