20191009 PB Vlaams regeerakkoord WEBSITE

Het Vlaams regeerakkoord voor u gefileerd

dinsdag 08 oktober 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei lanceerde VKW Limburg 2 concrete checklists voor de regeerakkoorden: 12 werken voor Limburg & 12 werven voor meer groei, jobs en welvaart.

Hiermee presenteerden we de Limburgse verkozenen een ambitieuze maar realistische checklists bij het afsluiten van de regeerakkoorden, met daarin de belangrijkste voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van economisch Limburg.

Nu het Vlaams regeerakkoord er eindelijk is fileerden we dit graag voor u.

Concluderend kunnen we het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 omschrijven als ambitieus en beloftevol. Er zit heel wat goeds in voor Limburg en voor de realisatie van meer groei, jobs en welvaart. Met 3 Limburgse ministers op belangrijke bevoegdheden geloven we erin nu belangrijke stappen voorwaarts te kunnen zetten. Uiteraard zullen we vanuit VKW Limburg niet nalaten de hiaten te blijven benoemen en te benadrukken waar het (nog) beter kan. Maar laten we de goede zaken en ambities nu alvast concretiseren en uitvoeren. Want met 300 pagina’s aan woorden zijn we uiteraard niets: zoals steeds is the proof of the pudding in the eating. Woorden wekken, daden strekken.

WAT ZIT ERIN VOOR LIMBURG?

WAT ZIT ERIN VOOR GROEI, JOBS EN WELVAART?

U ontdekt het hier