201907 PB POL

POL juli 2019 daalt naar laagste niveau in 3 jaar: +9,3

maandag 01 juli 2019

Limburgse ondernemers globaal gezien nog positief, maar:
Grote bedrijven en productiesector trekken steeds harder aan alarmbel
Grootste bedrijven verwachten daling tewerkstelling in komend kwartaal

LICHTPUNTEN:
Bouwsector blijft floreren en plant meeste aanwervingen
Ook groothandel, diensten en detailhandel nog duidelijk optimistisch
Aanwervingsbereidheid blijft positief in alle grootteklassen onder 250 werknemers

De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van VKW Limburg en UNIZO Limburg daalt in juli 2019 verder van +14,4 naar +9,3. Het Limburgs ondernemersvertrouwen blijft nog duidelijk positief, maar zit wel op het laagste niveau van de afgelopen 3 jaar. De daling in het POL-cijfer vindt een oorzaak in de – weliswaar verwachte – dalingen vanuit de productiesector en de grootste bedrijven (+ 250 werknemers).

De bouwsector, groothandel en detailhandel presteren globaal gezien op hetzelfde positieve niveau als in april. De dienstensector laat een daling optekenen, maar blijft nog overwegend positief in vergelijking met de productiesector die met de nullijn flirt. De verwachte evolutie van de tewerkstelling in de productie is bovendien licht negatief. Qua grootte van de bedrijven, laten de grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers voor het eerst sinds 2014 een negatieve score (-2,1) optekenen. Zowel de omzet- als tewerkstellingsprognoses zijn negatief bij de grootste bedrijven. Ook bij de middelgrote en grote bedrijven tussen 20 en 250 werknemers zien we een duidelijke neerwaartse tendens van het sentiment, maar zij blijven wel nog globaal positieve cijfers neerzetten. Bij de kleine bedrijven zijn er tegengestelde sentimenten: de bedrijven tussen 5 en 10 werknemers volgen de globale daling, terwijl de groep tussen 10 en 20 werknemers dan weer een stijging van het POL-cijfer kent. 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “In de zomer checken we het weerbericht al eens vaker. We zouden onze politici willen adviseren om ook het economisch weerbericht vaker te raadplegen, want dan zullen ze merken dat het onweer dat al enige tijd in de lucht hangt, onder impuls van de toenemende internationale onzekerheden, steeds dichterbij komt. De POL geeft duidelijk aan dat de buien onze grootste bedrijven en maakbedrijven al hebben bereikt, maar dat zich stilaan ook boven de middelgrote bedrijven donkere wolken samenpakken. Meer dan hoog tijd dus om, nu de verkiezingen alweer meer dan een maand achter de rug zijn, de draad zo snel mogelijk terug op te pikken en te zorgen voor een krachtdadig beleid. Een beleid dat erg belangrijke, maar onzekere factoren in eigen land, die we wél zelf in de hand hebben, krachtdadig aanpakt. Dat duidelijkheid en vooruitzichten schept inzake competitieve energiebevoorrading, betere mobiliteit, concurrentiekrachtverbetering en een vlotter werkende arbeidsmarkt. Dat knopen doorhakt en bedrijven niet tegenwerkt, maar voluit steunt om de trein niet te missen en zelfs voorsprong te nemen met razendsnelle technologische ontwikkelingen, zoals 5G. Iedere maand die verloren gaat aan oeverloze discussies kost ons, zeker met onweer op komst, jobs en groei.”

Klik HIER voor het volledige persbericht

Klik HIER voor de grafieken