PB Hokjesdenken WEBSITE

STOP het HOKJESDENKEN

maandag 11 februari 2019

VKW Limburg houdt de vinger aan de pols over de aangekondigde vakbondsacties op woensdag 13 februari.

Wij veroordelen het vroegtijdig en eenzijdig verlaten van de onderhandelingstafel om vervolgens uit te pakken met een onverantwoorde ‘nationale’ staking. We betreuren dat de vakbonden het ‘hokjesdenken’ blijven prediken en het wij/zij-verhaal blijven propageren. Terwijl het meer dan ooit van belang is om aan hetzelfde zeel te trekken voor een sterke economie die zorgt voor jobs, welvaart en welzijn. Deze nationale staking, die ook in Limburg voor veel hinder zal zorgen, kost opnieuw handenvol geld aan onze bedrijven en is een nieuwe deuk in ons imago als investeringsregio.

Voor ons is het duidelijk: complete industrieterreinen en toegangen tot bedrijven blokkeren kan absoluut niet en heeft niets te maken met het stakingsrecht. Daarom dat we een oproep uitstuurden aan de Limburgse burgemeesters om de nodige voorbereidingen te treffen om de openbare orde en de veiligheid te handhaven en om indien nodig op te treden tegen stakers die de vrije toegang belemmeren en zo nodig werkwilligen te begeleiden.

Ook stuurden we onze leden een document met daarin een aantal mogelijke adviezen: hoe communiceren met uw medewerkers, welke zijn de spelregels bij stakingen en hoe kan je een blokkade in het uiterste geval juridisch laten opheffen?

Daarnaast stelde VKW Limburg ook een eigen pamflet op - ‘Stop het hokjesdenken’- dat een aantal ‘vakbondseisen’ in een ander perspectief plaatst en aangeeft dat alleen samenwerken en het loslaten van vastgeroeste ideeën oplossingen biedt voor een sterke toekomst.

Klik op hieronder (en feel free om dit te verspreiden).

20190208 Pamflet stop met hokjesdenken NAVY