20181214 vakbondacties

Onverantwoord: vakbonden profileren zich op kap van de werkgevers

vrijdag 14 december 2018

De vakbonden organiseren opnieuw een nationale actiedag tegen het beleid van de regering. Erger is dat ze nu ook onze economie in het hart proberen te treffen door hun pijlen specifiek te richten op de bedrijven en de werkgevers. Waarbij niet alleen individuele bedrijven geviseerd worden, maar ook gericht een aantal kruispunten en invalswegen van bedrijventerreinen geblokkeerd worden. Actie voeren tegen de regering maar wel op kap van de werkgevers en bedrijven. Onverantwoord. VKW Limburg staat hierrond in nauw contact met zijn leden en volgt de situatie op de voet.

Met een conjunctuur die over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn en een onstabiele regering is er geen ruimte voor spelletjes en kunnen we dit vernieuwd vakbondsprotest missen als kiespijn. De nood aan rust en stabiliteit is net nu erg groot.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de vakbonden zich op een of andere manier ook geïntimideerd en opgejaagd voelen door de gele hesjesbeweging. Die extra profileringsdrang mag echter niét gebeuren op kap van onze ondernemers en werkwillige medewerkers.”

Staken is een recht. Maar daar tegenover staat ook het recht op werken. “Het is een onaanvaardbaar dat vakbonden dat stakingsrecht misbruiken. De toegang tot onze bedrijven moet op elke moment gegarandeerd blijven, zowel voor de werkwillige medewerkers, hun leveranciers als klanten.”

Het is onbegrijpelijk dat de vakbonden nu ook de pijlen richten op werkgevers en bedrijven gaat gijzelen die jobs creëren. “We roepen de vakbonden op om wakker te worden in het sociaaleconomische klimaat van vandaag dat nu eenmaal een moderne arbeidsmarkt vraagt met meer flexibiliteit en langer werken. En waarin onze Limburgse bedrijven nood hebben aan een loonkost die de concurrentie met de ons omringende landen kan doorstaan”, aldus nog Ruben Lemmens. “ De vakbonden dienen de starheid van het verleden achter zich te laten en toekomstgericht en constructief mee te denken over hoe we samen kunnen zorgen voor nog meer jobs in Limburg.”

Het stoort ons ook dat de vakbonden net nu de bedrijven onder druk zetten, nog vóór de sociale onderhandelingen moeten starten. Als de vakbonden met werkgevers willen onderhandelen doen ze dat beter aan tafel, binnen de geëigende organen.

Dit soort protest zorgt voor geen enkele extra job of verhoging van de welvaart, maar kost onze bedrijven opnieuw handenvol geld. De hervormingstrein is eindelijk op gang gekomen en mag absoluut niet stoppen. Zo niet hypothekeren we onze toekomst en die van onze kinderen.