20181127 Wegenwerken

Ravenshout weer bereikbaar via afrit Tessenderlo

dinsdag 27 november 2018

AWV verstuurde maandagnamiddag 26 november 2018 een nieuwsbrief aangaande de werken in Beringen.

De bereikbaarheid van de bedrijven in Beringen, Ham en Tessenderlo kwam de afgelopen periode zwaar onder druk te staan. VKW Limburg hield en houdt de vinger aan de pols, samen met de lokale ondernemersclub en via overleg met de bevoegde instanties.

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer kwamen we tot een allesomvattende communicatie, die zowel de werken aan de N73 op de kruising met de Snelwegstraat in Tessenderlo als de N29 (Paalsesteenweg) en de Industrieweg in Beringen belicht. Dit inclusief de geplande timing van de finalisatie van de werken, en de komende wegenwerken die in de nabije toekomst gepland staan.

Dinsdagavond 27 november wordt alvast het kruispunt van de N73 met de Snelwegstraat opengesteld, zodat het verkeer richting Ravenshout via deze route opnieuw vlotter kan verlopen. Bovendien bekijkt de projectleiding en het bureau dat instaat voor de communicatie naar de bedrijven op onze vraag of zij alsnog bijkomende maatregelen kunnen treffen om de bereikbaarheid van de bedrijven te optimaliseren.

Tine Thijsen, manager lokale werking van VKW Limburg en tevens secretaris van de Ondernemersclub Beringen: “We zijn blij dat de interventie van VKW Limburg en de Ondernemersclub Beringen niet in dovemansoren is gevallen. Met dank ook aan onze leden die het probleem aan de kaak stelden. Dit leidde tot een betere en allesomvattende communicatie voor de getroffen bedrijven. Uiteraard is de hinder hiermee niet van de baan, maar het openstellen van het kruispunt morgen in combinatie met deze aangepaste communicatie zal het fileleed alvast verminderen en hopelijk heel wat frustraties wegnemen.”

 

Lees hieronder DE NIEUWSBRIEF VAN AWV aangaande de werken in Beringen:

Nadat eind oktober de nieuwe N73 in gebruik werd genomen, restte ons nog de afwerking van het kruispunt met de Snelwegstraat. Dit kruispunt is omgevormd tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. De noordkant werd in het begin van het project (september 2017) al vernieuwd. De voorbije weken pakte de aannemer de zuidkant van het kruispunt aan. De zuidelijke aantakking van de Snelwegstraat op de N73 kreeg een nieuw wegdek en werd voorzien van bijkomende afslagstroken naar het nieuwe deel van de N73.

Kruispunt open vanaf dinsdagavond 27/11
Vorige week brachten we de nieuwe asfaltlaag en belijning aan op de Snelwegstraat. Vandaag en morgen vinden de laatste afwerkingen plaats om de verkeerslichten in gebruik te nemen en het kruispunt open te kunnen stellen. Vanaf dinsdagavond 27 november kan het verkeer dan weer in alle richtingen gebruik maken van het vernieuwde kruispunt.

Aanvullende werken in de omgeving
Met de openstelling van het kruispunt is ook de nieuwe N73 volledig in gebruik. In de omgeving zullen wel nog een aantal aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden. Op Truibroek wordt de bocht aan het Albertkanaal verbreed en wordt een keerpunt aangelegd ter hoogte van het containerpark. Ook de aanleg van bijkomende fietspaden langs Truibroek moet nog gebeuren. Vooraleer deze werken kunnen starten, moet Infrax eerst nog een aantal overkoppelingen uitvoeren, waardoor de fietspaden ten vroegste in het voorjaar van 2019 uitgevoerd zullen worden. Ten slotte zullen we in Wasseven en de Nijverheidsweg in Ham en in de Zuidstraat in Beringen nog elektronische vrachtwagensluizen voorzien, om het doorgaande zwaar verkeer uit deze straten te weren. Ook dit is voorzien voor het voorjaar van 2019.

Werken brug Kanaalweg door de Vlaamse Waterweg nv
Door het gebruik van het nieuwe gedeelte N73, inclusief brug over het kanaal, zal de brug van de Kanaalweg in de nabije toekomst definitief worden onderbroken voor gemotoriseerd verkeer.
Ze wordt door de Vlaamse Waterweg nv in het voorjaar afgebroken en vervangen door een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers.

Werken Paalsesteenweg en Industrieweg Beringen 
Ondertussen zijn de werken aan de Paalsesteenweg (N29) en de Industrieweg in Beringen nog in volle gang. De zuidelijke kant van de Paalsesteenweg is al vernieuwd. Sinds eind oktober werkt de aannemer aan de noordkant van de Paalsesteenweg. Hierdoor is ook het kruispunt met de Industrieweg opgebroken. We doen er alles aan om de vernieuwde Paalsesteenweg en de Industrieweg voor de kerstvakantie te kunnen openstellen.
Daarna volgen nog enkele rioleringswerken in de omgeving, met beperkte hinder op het doorgaand verkeer. 

Op www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 vindt u de informatie over het project.