Foto kolenhaven

Update ontsluiting Kolenhaven: het werk van OLHZ achter de schermen

donderdag 14 juni 2018

De afgelopen maanden was er geen ontkomen aan het nieuws over de ontsluiting van de Kolenhaven. Ook OLHZ stond hierbij op de eerste rij en werkte achter de schermen nauw samen met de andere werkgeversorganisaties en gemeenten om tot een gedragen oplossing te komen. Graag zetten we voor u alle gebeurtenissen op een rijtje. Heeft u verdere vragen hierover? Stel ze gerust via olhz@vkwlimburg.be.

  • 30 juni 2017: Vlaamse Regering stelt ontwerp GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Kolenhaven voorlopig vast (scenario 1)
  • 12 september tot 10 november 2017: openbaar onderzoek, iedereen kan plannen inkijken en bezwaren indienen. Uiteindelijk zouden er +/- 650 bezwaren ingediend worden.
  • 10 oktober 2017: infomarkt over het GRUP
  • oktober-november 2017: onenigheid tussen gemeenten Lummen en Heusden-Zolder. In scenario 1 wordt dorpskern Viversel immers niet volledig gevrijwaard. De pers pikt dit op, OLHZ nodigt beide partijen uit voor overleg.
  • 1 december 2017: beide gemeenten en werkgeversorganisaties waaronder OLHZ komen samen voor constructief overleg. Het resultaat: beide gemeenten zetten zich achter verder onderzoek van scenario 4. In dit scenario wordt de Kolenhaven ontsloten via een nieuwe brug over het Albertkanaal, tussen de Kolenhaven en de E314. De huidige brug tussen de Dellestraat en Viversel zou dan een fiets- en voetgangersbrug worden. De inwoners van Viversel én Genenbos blijven zo gevrijwaard.
  • 4 december 2017: beide gemeenten brengen persbericht naar buiten over het resultaat van de meeting van 1/12. Ook OLHZ communiceert dit via een nieuwsbrief aan de leden. Dit verschijnt in de pers.
  • 15 december 2017: vanuit de gemeenten en werkgeversorganisaties wordt een schrijven gericht aan de minister van Omgeving, Schauvliege en minister van Mobiliteit, Ben Weyts, met de vraag tot overleg over scenario 4.
  • 10 januari 2018: samen met de burgemeester en schepenen van mobiliteit van Lummen en Heusden-Zolder, en andere werkgeversorganisaties, zit OLHZ samen met de kabinetten in Brussel voor dit overleg.
  • Huidige stand van zaken: het verdere verloop wordt vanuit OLHZ opgevolgd bij de kabinetten, die alvast scenario 4 onder de loep zullen nemen.