Ruben Rechtuit WEBSITE.JPG

Beste lezer, laat u niets wijsmaken

maandag 29 januari 2018

Enige tijd geleden werd u in HBvL gewaarschuwd. Dat u zich niets mocht laten wijsmaken over de invulling van bedrijventerreinen in onze provincie. Deze week lazen we dat minister Schauvliege ‘onverwachts’ doorzet met haar ‘omstreden’ plan voor het bedrijventerrein Genk Zuid-West. Even terugspoelen naar de feiten, vooraleer we u iets zouden proberen wijsmaken.

Na de sluiting van Ford Genk was het alle hens aan dek. Hoe zou Limburg deze schok opvangen? Hoe konden we onze economie structureel versterken? De koppen werden bij elkaar gestoken en een herstelplan uitgewerkt. Het SALK. Breed gedragen en onderschreven door heel Limburg.

Het resultaat mag er zijn. Het gaat veel Limburgse bedrijven momenteel voor de wind. De economische verwachtingen pieken. Het laagst aantal faillissementen in 8 jaar. De Limburgse werkloosheid daalt dubbel zo snel en is al een tijd lager dan in de rest van Vlaanderen. Wie had dat 3 jaar geleden durven dromen? Sterker presteren als de omliggende regio’s moet je toch verdienen. Onze Limburgse bedrijven benutten al deze kansen en doen ermee wat ze beloofd hebben: jobs creëren. Met dank aan de inzet van hun medewerkers uiteraard. Limburg is er beter van geworden. Niet met de mensen iets wijs te maken, maar met feiten.

Het dossier van het bedrijventerrein Genk-Zuid West maakt integraal deel uit van dat SALK. Net als het al van 100 naar 30 hectare ingekrompen dossier van Zolder-Lummen-Zuid. Het afronden van het planningsproces m.b.t. de ENA bedrijventerreinen is een onontbeerlijke schakel om de Limburgse economie te versterken en het aanbod aan bedrijventerreinen optimaal af te stemmen op de noden van bedrijven en jobs. De concentratie van bedrijvigheid rond de blauwe ader (Economisch Netwerk Albertkanaal) is al lang een weloverwogen en logische beleidskeuze om de ruimtelijke versnippering tegen te gaan én (vracht)verkeer te beperken.

We mogen de lezer niks wijsmaken. Maar dan moeten we ook niet beweren dat we eerst de 90 ha bedrijventerreinen op de voormalige Ford-site moeten benutten vooraleer elders te beginnen. De waarheid is immers dat maar liefst 95% van die terreinen al aan private bedrijven is toegewezen om te ontwikkelen. Enkel in de A-zone is er nog een 5 hectare beschikbaar voor ondersteunende diensten en een klein perceel bij de toeleveranciers.

Ook lazen we dat Limburg veruit de grootste reserve heeft aan bedrijventerreinen, maar dat het hier met een vergrootglas zoeken is naar natuurgebieden. Dat van die beschikbare bedrijventerreinen klopt volledig, maar dat vergrootglas moet dringend schoongemaakt. In heel Vlaanderen is er nergens zoveel groen en bos te vinden als in onze provincie. Inderdaad, beste lezer, het is in het belang van Limburg dat we de lezer niets proberen wijs te maken. En controverse aanwakkeren is zeker niet in dat belang. Laat ons beginnen in deze krant. Bij deze.

Ruben HBVLPlus.JPG