20180108 PC POL jan

POL januari 2018 stoomt door naar +21,9

maandag 08 januari 2018

ECONOMISCHE VERWACHTINGEN LIMBURGSE ONDERNEMERS WAREN NOOIT HOGER
Export noteert op nieuwe recordhoogte in Q4 2017
Tewerkstellingsgroei nam wat gas terug, maar prognose voor Q1 hoger dan ooit
Productiebedrijven temperen verwachtingen ondanks recordnotering
Detailhandel herstelt, bouw en diensten meest optimistisch voor Q1
Kleinere bedrijven versterken optimisme
Toch waren 2006 en 2007 nog iets sterkere jaren dan 2017
 

OUTLOOK 2018
2017 was economisch Grand Cru-jaar. Beste score in 9 jaarpeilingen.
Voor 6 op 10 Limburgse bedrijven wordt 2018 nog beter
Focus op ingevuld krijgen van vacatures neemt verder toe
Rapport voor Vlaamse en federale regering verbetert licht
Grootste stijging in appreciatie voor aanpak belastingdruk en fiscale hervorming
3 op 4 zijn overtuigd van structureel effect van hervorming vennootschapsbelasting

Het vertrouwen van de Limburgse ondernemer blijft verder toenemen. De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van VKW Limburg en UNIZO Limburg stoomt in januari 2018 door naar +21,9, het op een na hoogst gemeten niveau in 12 jaar POL. Enkel in april 2007 werd een nog iets hoger algemeen POL-cijfer genoteerd. De evaluatie van het voorbije vierde kwartaal scoort met +20,3 - enigszins onverwacht - op het niveau van de beste kwartalen in de periode 2006-2007. Maar het zijn vooral de meest positieve vooruitzichten ooit voor het komende kwartaal (+23,3) die de POL hoge toppen doet scheren. De Limburgse economie presteert hiermee al twaalf opeenvolgende kwartalen crescendo op een positief niveau.

Daarnaast vallen er nog meer recordcijfers te noteren. Zo stelt de POL-indicator export in Q4 2017 voor de tweede keer op rij de hoogste notering ooit scherper (+28,4). Voor het komende kwartaal wordt wat exportgas teruggenomen, maar liggen de verwachtingen van de Limburgse ondernemers qua investeringen (+27) en tewerkstellingsgroei (+24) hoger dan ooit. Ook de productiesector wist een recordnotering op te tekenen met +34,3. Nooit eerder evalueerde een sector het voorbije kwartaal dusdanig positief. Hun vooruitzichten voor begin 2018 zetten wel een duidelijke stap terug. Terwijl de detailhandel terug aanknoopt met herstel, zijn het de bouw en dienstenbedrijven die het meest optimistisch zijn voor het komende kwartaal. Grotere bedrijven betwijfelen de hoge scores komend kwartaal te kunnen herhalen, terwijl de kleinere bedrijven net verwachten de wat lagere scores van het afgelopen kwartaal weer omhoog te kunnen krikken. De kleinste bedrijven blijven van alle groottecategorieën het minst optimistisch gestemd, maar kennen desondanks nagenoeg hun hoogste scores in meer dan 10 jaar.  

Gemiddeld gezien over heel 2017 rapporteert de POL met +17,2 een vierde forse verbetering op rij. Toch moet het voorbije jaar daarmee nipt de duimen moet leggen voor 2006 (+18,5) en 2007 (+17,3).

Uit de Outlook 2018 bevraging blijkt bovendien dat 6 op 10 van de Limburgse bedrijven ervan overtuigd is dat 2018 nog beter zal worden. In de focus van onze bedrijven voor 2018 kent de invulling van vacatures opnieuw een belangrijke toename. Procesinnovatie en marktaandeel blijven prioritair in de bedrijfsfocus, en krijgen met marketing en welzijn op het werk naast zich 2 nieuwkomers in de top. Het enthousiasme over het Vlaamse en het federale regeringsbeleid gaat er na twee dalingen weer lichtjes op vooruit. Gekeken naar de beoordelingen per beleidsdomein gaat elk domein erop vooruit, maar krijgen enkel het wegwerken van de loonkosthandicap en de inspanningen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken een score van meer dan 5 op 10. De aanpak van de belastingdruk en de fiscale hervorming worden wel sterk geapprecieerd, met een stijgende score. 3 op 4 Limburgse bedrijven zijn overtuigd van een structureel effect van de hervorming van de vennootschapsbelasting op het eigen bedrijf en op ons land. Het beleid inzake mobiliteit en bereikbaarheid blijft in de beoordeling door de Limburgse ondernemers voor het derde jaar op rij stilstaan. Er is volgens de Limburgse bedrijven nog veel werk aan de winkel…

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De POL bevestigt dat het met het Limburgs ondernemersvertrouwen momenteel meer dan snor zit. De economische verwachtingen waren in 12 jaar nooit zo hoog. Export en productie rapporteerden niet eerder dusdanig positieve cijfers. Bovendien kennen we het laagste aantal faillissementen in 8 jaar en is onze werkloosheidsgraad intussen al tot beneden die van Oost-Vlaanderen gezakt. Absoluut weinig reden tot klagen dus. Maar toch. Wie vol van glorie is, dreigt weinig oog te hebben voor de bedreigingen die het verdere succes in de weg staan. Dat mogen we niet laten gebeuren. Hopelijk kan onze Limburgse economie nog even op dit elan doorgaan, maar we weten uiteraard ook dat de bomen niet tot in de hemel blijven groeien. Het verleden leert ons bovendien dat Limburg sneller in de brokken deelt wanneer de curve omkeert. Hopelijk heeft het SALK-programma onze economie intussen structureel sterker gemaakt en ons hier beter tegen bestand gemaakt. Maar dat zullen we pas echt weten als het zover is. Het feit echter dat op het vlak van de prioriteit der SALK-prioriteiten – mobiliteit, bereikbaarheid, ontsluiting – nauwelijks tot geen vooruitgang werd geboekt, stemt ons hierover niet meteen gerust. Niet voor niets beoordelen onze ondernemers het regeringsbeleid op dit vlak het meest negatief. Maar ook het ontbreken van een betere aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt (sterke promotie technologieonderwijs), een competitieve energievoorziening, administratieve vereenvoudiging of vlottere vergunningen dreigen ons straks zuur op te breken, maar eindigen onderaan de beleidsbeoordeling. Dringend tijd dus om ook hierrond werk te maken van echte disruptieve structurele hervormingen.”

Klik HIER voor het volledige persbericht.

Klik HIER voor de grafieken.