20181025 Limburgs arbeidsmarktrapport

De Limburgse arbeidsmarkt eind 2018

zaterdag 27 oktober 2018

Verwachte jobgroei komende 12 maanden nog verder omhoog, al temporiseren de grotere bedrijven.
2 op 3 bedrijven heeft vacatures open staan.
Piekende arbeidsmarktkrapte kost Limburg veel groei.
Open doelkansen voor nog meer jobcreatie.

De conclusies van ons 5de Limburgs Arbeidsmarktrapport zijn duidelijk: de forse jobgroei van 2018 zet zich nog verder door in 2019. Bij 44% van de bedrijven steeg het aantal jobs in 2018. En maar liefst 43% verwacht nog een verdere toename van het personeelsaantal in 2019. Opvallend is wel dat de grotere bedrijven en de productiebedrijven enigszins temporiseren en dat het de kleinere bedrijven zijn die de stok gedeeltelijk willen/moeten overnemen.

Keerzijde is dat maar liefst 2 op 3 bedrijven vandaag al een of meerdere vacatures heeft openstaan. Gemiddeld staan er per bedrijf bijna 4,2 vacatures open (t.o.v. bijvoorbeeld 1,1 in 2014). De arbeidsmarktkrapte stijgt dus fors. Een erg hoge 83,5% van onze bedrijven ondervindt moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Deze forse jobgroei heeft helaas wel degelijk ook een keerzijde. De verdere groei van onze bedrijven wordt gefnuikt door een prangende arbeidsmarktkrapte. Dit baart ons zorgen. We roepen het beleid dan ook op om de komende maanden, maar zéker ook in de volgende legislatuur fors te blijven inzetten op verdere loonkostverlaging. Met nog steeds een loonkostenhandicap van 10% t.o.v. onze buurlanden is er ondanks de al genomen maatregelen nog een hele weg te gaan. Waarbij taboes of heilige huisjes zoals een afschaffing of op z’n minst hervorming van de automatische loonindexering, een betere bruto-nettoverhouding door lagere werknemersbijdragen bespreekbaar gemaakt moeten worden.  En waarbij onze bedrijven meer ruimte moeten krijgen om prestatiegerichter te kunnen verlonen, waarbij we bijvoorbeeld ook af moeten van rigide systemen als anciënniteitsbarema’s.  Bedrijven moeten meer vrijheid krijgen om individueler te kunnen verlonen om zo bijvoorbeeld hun betere medewerkers net dat tikkeltje meer te kunnen geven.  Bovendien dringt een vereenvoudiging en versoepeling van de flexibilisering van de arbeidstijd zich op. Werk aan de winkel dus.”

Klik hier voor het volledige arbeidsmarktrapport