WEBSITE 20180403 POL april

POL april 2018: +20,9. Vertrouwen Limburgse ondernemers blijft intact.

dinsdag 03 april 2018

Evaluatie voorbije kwartaal voor het eerst in een jaar lager

Maar handelsdreigingen of aanhoudend winterweer tasten Limburgs ondernemersvertrouwen niet aan

VOORUITZICHTEN KOMEND KWARTAAL NOG ALTIJD OP TOPHOOGTE
GROEI TEWERKSTELLING EN INVESTERINGEN OP RECORDNIVEAU
VOORAL DE LIMBURGSE KMO'S ZITTEN 'IN DE FLOW'
DIENSTEN- EN PRODUCTIEBEDRIJVEN TREKKEN DE KAR
DETAILHANDEL KREUNT, BOUW EN GROOTHANDEL BLAZEN WARM EN KOUD

De Polsslag Ondernemend Limburg van VKW Limburg en UNIZO Limburg, de vertrouwensindicator van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders, loopt in april 2018 licht terug +21,9 naar +20,9. Toch blijft de POL daarmee op het twee na hoogste niveau ooit noteren. De lichte tempering wordt veroorzaakt door de evaluatie van het voorbije kwartaal, die voor het eerst in een jaar wat terugliep. Vooral de indicatoren omzet en export namen wat gas terug, maar tewerkstelling en investeringen noteren op recordniveau. De vooruitzichten voor het komende kwartaal blijven daarentegen nagenoeg status quo op het hoogst gemeten niveau ooit. Het vertrouwen van de Limburgse ondernemers in de toekomst blijft dus intact, ondanks een niet aflatende winter en de zenuwachtigheid rond mogelijk toenemende handelsbelemmeringen in de wereld.

De detailhandel heeft het al langer moeilijk. Mogelijk spelen o.a. de late winterprikken en uitblijvende lente mee, maar ook 2018 startte in ieder geval zwaar onder de verwachtingen voor de kleinhandelsbedrijven. De dienstensector is de enige die zowel qua vooruitzichten als qua voorbije kwartaal (nog) sterker uit de hoek komt. Tegelijkertijd blijven de productiebedrijven de best presterende sector, ondanks dat het voorbije kwartaal iets minder was dan het vorige recordkwartaal. Diensten en productie zijn momenteel de sterkhouders bij uitstek van de Limburgse economie. De groothandel en de bouw vertonen een volatieler beeld. Voor de groothandel was Q1 2018 een topkwartaal, maar de vooruitzichten voor het komende kwartaal zien er veel minder rooskleurig uit. Bij de bouwbedrijven is dit net andersom: een teleurstellend afgelopen kwartaal, maar meer dan wie ook optimistisch voor Q2.

Gekeken naar bedrijfsgrootte lijken voor vooral de KMO's in de juiste flow te zitten. Zij verstevigden de evaluatie van het voorbije kwartaal nog verder en doen de vooruitzichten verder stijgen. De grote bedrijven laten daarentegen wat van hun pluimen, hoewel de grootsten onder hen nog altijd de ranking blijven aanvoeren. Voor de kleinere bedrijven was de start van 2018 heel wat minder. Toch kijken de kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers opvallend positief naar het komende kwartaal.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: "De Limburgse economie blijft het goed doen. Het voorbije kwartaal was net iets minder dan het vorige. De niet aflatende winter, die op veel bedrijven en sectoren een grotere impact heeft dan men op het eerste zicht zou denken, speelde hierin mogelijk mee. Maar de vooruitzichten blijven historisch hoog. De Limburgse bedrijven laten zich duidelijk niet uit het lood slaan. Ook niet door de onder druk staande internationale vrijhandel, een evolutie die ons toch zorgen baart. Zij blijven volop aanwerven en investeren. De economische heropleving werd de voorbije drie jaar ondersteund door sterke beleidsmaatregelen. Verkiezingen mogen echter geen alibi zijn om daarin te verslappen. De toekomst moet nu voorbereid worden. Vooruitzien. Daadkracht. Zeker rond ruimte voor bedrijven, rond mobiliteit, investeringen in infrastructuur,... 'Het gaat toch goed' mag niet de vijand van onze 'toekomst' zijn."

Klik HIER voor het volledige persbericht.

Klik HIER voor de grafieken.