20170928 PB Ontwrichte Zones

Bijsturing steunmaatregel ‘ontwrichte zones’ zet volgende stap

vrijdag 10 november 2017

Zoals VKW Limburg eind september in dit nieuwsbericht al uitgebreid uit de doeken deed, wordt de voor Limburg belangrijke steunmaatregel voor bedrijven die investeren in een zone in moeilijkheden binnenkort aangepast. VKW Limburg legt hier in Brussel al geruime tijd haar gewicht in de schaal. Het eerder door de regering goedgekeurde wetsontwerp heeft nu ook een positief advies van de Raad van State gekregen, waardoor het nu snel ter stemming naar het parlement kan.

Door DRIE belangrijke aanpassingen zal het voor bedrijven die in aanmerking komen een stuk eenvoudiger worden om van de Ontwrichte Zones-steun gebruik te maken:

1) Belangrijkste is dat vanaf nu ook investeringen die over een langere periode vlot zullen kunnen worden ingediend. Door een door VKW Limburg gesignaleerd knelpunt rond de referentieperiode waaraan wordt afgemeten of het om nieuwe tewerkstelling gaat, gaf dit tot hiertoe praktische problemen. Dit wordt nu opgelost.

2) Daarnaast zal het niet langer noodzakelijk zijn dat de investering en de aanwerving van bijkomende werknemers door één en dezelfde vennootschap gebeurt. Voortaan zal dit vanuit verschillende vennootschappen binnen eenzelfde groep kunnen.

3) Tenslotte zal het niet meer noodzakelijk zijn om het aanvraagformulier al voor de start van de investeringen in te dienen. Dit kan voortaan tot 3 maanden na de voltooiing van de investering (maar wel voor de eerste aanwerving gekoppeld aan de nieuwe investering).

Aan de eigenlijke voorwaarden om voor de steun in aanmerking te komen zelf verandert er niets.

Voor meer info of advies i.v.m. de ‘Ontwrichte Zones’-steun: contacteer Johan Schildermans op 0476 31 60 58 of johan.schildermans@vkwlimburg.be.