20170914 Fiscaal Tomorrowland

Fiscaal Tomorrowland: droom of werkelijkheid?

DE HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING OP DE ROOSTER GELEGD

Een verlaging van de vennootschapsbelasting en hogere taksen op effectenrekeningen. Zo werd het Zomerakkoord van de regering samengevat in de pers. Maar het akkoord bevat veel meer. Zo is er een lange reeks maatregelen die de verlaging van de vennootschapsbelasting budgettair moeten ‘compenseren’.

Een aantal hiervan zullen al vanaf 2018 in werking treden. Naast een eerste verlaging van het tarief vennootschapsbelasting zijn dat de inperking van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen, de uitholling van de notionele interestaftrek, de invoering van een minimumwinstbelasting voor bedrijven, een maatregel om vervennootschappelijking tegen te gaan en een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s.

Bepaalde maatregelen komen er pas tegen 2019 en nog andere worden verwacht in 2020. Onder meer de invoering van een aftrekbeperking op vreemd vermogen, de aanpassing van de definitie van vaste inrichtingen en de fiscale aftrekbaarheid van verliezen van dergelijke inrichtingen. Maar ook een tijdelijke afkoopmaatregel van bepaalde vrijgestelde reserves en de introductie van fiscale consolidatie. Daarnaast voorziet men de wijziging van de aftrekbaarheid van bepaalde uitgaven o.a. een verdere beperking van de autokosten.

De eerste indruk bij deze ingrijpende plannen is dat men bij de voorbereiding niet over één nacht ijs is gegaan. Zo blijven de meeste aftrekposten in beperktere vorm behouden maar zal de vennootschapsbelasting er niet eenvoudiger op worden.

Gaandeweg zullen meer details bekend raken en duidelijker worden wie de winnaars en wie de verliezers van de hervorming zullen zijn. Tijdens dit seminarie zullen we de impact van de maatregelen voor uw bedrijf overlopen en aan de hand van concrete voorbeelden toelichten.


PROGRAMMA

08u00     Ontvangst met ontbijt
08u15      Verwelkoming
08u20     Fiscaal tomorrowland: droom of werkelijkheid?
                door David Derhaeg, partner, Deloitte
                en Katrien Willoqué, senior manager, Deloitte
10u00     Einde

 

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met 11 september 2017

Locatie
VKW Limburg
Kunstlaan 16
3500 Hasselt
Belgiƫ
Datum
2017-09-14T08:00:00
Tijd
2017-09-14T08:00:00
Aanmeld periode
2017-08-07T12:00:00  t/m  2017-09-13T16:00:00
Prijs
€ 95 (exclusief btw)