20170831_121308_mailing

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

donderdag 31 augustus 2017

Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding

Limburgse bedrijven spreken zich duidelijk uit over waar het (nog) beter kan bij onderwijs… én bij zichzelf

De samenwerking tussen Limburgse bedrijven en onderwijsinstellingen neemt gestaag toe. Dat blijkt uit een onderzoek dat UNIZO Limburg en VKW Limburg uitvoerden bij 480 Limburgse bedrijven. 67% van de bedrijven werkt op een of andere manier samen met scholen. Zes jaar geleden was dit nog maar 59%. 35% zag de samenwerking de voorbije 3 jaar toenemen, tegenover een daling bij slechts 7% van de bedrijven. Bovendien wordt op meer manieren samengewerkt met het onderwijs. Deed in 2011 slechts 29% dat op 4 of meer wijzen, dan is dit vandaag opgelopen tot meer dan 45%. 

Met wie, op welke manier en waarom wordt er samengewerkt? VKW Limburg en UNIZO Limburg zetten de belangrijkste conclusies, evoluties en bevindingen hieronder op een rij. Daarbij vroegen ze de Limburgse bedrijven ook hoe en waar het nog beter kan. Die zien belangrijke verbeteringen mogelijk bij het onderwijs, maar vergeten vooral niet ook in eigen boezem te kijken.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “We zijn blij dat de Limburgse bedrijven en het onderwijs elkaar steeds beter weten te vinden. Onze bedrijven zijn er desondanks van overtuigd dat er nog veel potentieel onbenut blijft om de samenwerking naar een nog hoger niveau te tillen. Ze kijken daarvoor niet alleen naar het onderwijs, maar schuiven ook voor zichzelf duidelijke verbeterpunten naar voren. Ik zou het willen samenvatten als ‘Kom uit uw kot!’. Zowel onze bedrijven als onze scholen moeten vooral één ding doen: nog veel actiever contact met elkaar zoeken. Zichzelf profileren, zélf het initiatief nemen, openstaan voor elkaar en nog veel meer direct onderling overleggen en afstemmen.

De zoektocht naar goede werknemers is vandaag opnieuw dé grote uitdaging voor onze bedrijven. Een sterkere samenwerking met diverse scholen ligt alleen al om die reden voor de hand. Toch blijkt het maatschappelijk engagement van onze bedrijven een even grote drijfveer. VKW Limburg slaat al jaren actief een brug tussen onze bedrijven en de scholen met initiatieven zoals ‘Ondernemers voor de Klas’ of het belonen van de beste eindwerken in samenwerking met bedrijven. Het belangrijkste is dat scholen en bedrijven sterke individuele relaties met elkaar uitbouwen. Dat zullen we nog sterker stimuleren.”

De voornaamste bevindingen van het onderzoek op een rij:

 • 2 op 3 Limburgse bedrijven werken samen met onderwijs (67%)
 • Samenwerking tussen Limburgse bedrijven en onderwijs duidelijk in de lift
 • 1 op 5 bedrijven heeft echter nog nooit samengewerkt met onderwijs
 • TSO en hogescholen kampioenen qua samenwerking met bedrijven
 • Stages samenwerkingsvorm bij uitstek, werkplekleren sterk in de lift
 • Stages door leerkrachten geraken niet van de grond
 • Zoektocht naar stagiairs verloopt moeizamer…
 • … maar bedrijven zijn er meer tevreden over
 • 95% van de bedrijven wil minstens 3 maanden stage in élke opleiding
 • Vlottere invulling van vacatures (58%) en maatschappelijk engagement (57%) belangrijkste motivatie
 • Gebrek aan plaatsen, tijd en geschikte profielen belangrijkste obstakels in de samenwerking
 • Limburgse bedrijven tevreden over de samenwerking (82%) maar beseffen dat nog heel wat kansen onderbenut blijven… (94%)
 • Limburgse bedrijven duidelijk over waar het beter kan bij onderwijs… én bij zichzelf

Klik HIER voor het volledige persbericht.

klik HIER voor het rapport.