20170714 PB Nieuwe database externe bestuurders

Expertisecentrum Familiebedrijven lanceert vernieuwde database kandidaat-externe bestuurders

vrijdag 14 juli 2017

AL MEER DAN 250 PROFIELEN DIENDEN ZICH AAN

De weg naar een verdere professionalisering van het familiebedrijf gaat vandaag vaak gepaard met een actieve raad van advies of bestuur. Hierbij is de opname van onafhankelijke niet-familiale bestuurders eerder de regel dan de uitzondering geworden. Om aan deze toenemende tendens en vraag te voldoen, lanceert het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg een database met kandidaat-externe bestuurders. Al meer dan 250 sterke profielen dienden zich aan. Voorwaarde: beschikken over de nodige kennis en competenties die mogelijk gewenst zijn binnen dergelijke raden van advies of bestuur en dit op maat van het familiebedrijf.

Meer dan 12 jaar geleden ging VKW Limburg de boer op met een herwerkte versie van de toenmalige code Buysse, met specifieke aandacht voor de rol van de raad van bestuur. “Ik voelde mij toen werkelijk een Don Quichote vechtend tegen windmolens,” aldus Koen Hendrix, directeur van VKW Limburg en coördinator van het Expertisecentrum Familiebedrijven. “Een raad van bestuur met externe bestuurders was eerder de uitzondering dan de regel. Geen pottenkijkers was toen eerder het antwoord tot zelfs een uitspraak van een gekende ondernemer die zei ‘de raad van bestuur, dat ben ik…’” Volharding heeft evenwel zijn vruchten afgeworpen. Koen Hendrix: “Vandaag zien we een enorme toename van actieve raden van advies tot zelfs bestuur met meerdere onafhankelijke bestuurders met zelfs een onafhankelijk voorzitterschap. Wij juichen dit toe omdat dit vele bedrijven kan helpen in hun verdere professionalisering en groei”.

Recent werd ook de code Buysse III gelanceerd met daarbij aandacht voor een zeer specifieke rol voor de raad van bestuur die moet evolueren naar een draaischijf tussen alle stakeholders binnen het familiebedrijf: de aandeelhouders, het management en medewerkers, en tot slot de familie. Dit impliceert een professionele raad van bestuur, evenwichtig samengesteld met de gewenste competenties. Daarom lanceert VKW Limburg via haar Expertisecentrum Familiebedrijven deze database. De oproep binnen het eigen netwerk resulteerde al in meer dan 250 kandidaten, die hun profiel in de database helemaal hebben geüpdatet. “Via de opgenomen LinkedIn profielen gaan we bovendien later een aparte groep maken die wij o.a. zullen voeden met de laatste weetjes op het vlak van Corporate Governance” , aldus nog Koen Hendrix . “Maar wij doen tegelijkertijd ook een oproep aan alle ondernemers of bedrijfsleiders buiten ons netwerk en zeker ook buiten Limburg” zeggen Koen Hendrix en gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens. “Al wie over specifieke expertises of competenties beschikt door de huidige job of voorbije ervaringen, kan men zich aanmelden voor opname in onze unieke database waarbij hij of zij de eigen kennisvelden kan aanduiden”. De database zal niet publiek gemaakt worden maar dient als basis voor verdere ondersteuning van familiebedrijven of andere organisaties die wensen hun raad van bestuur of advies te stofferen met onafhankelijke bestuurders. Koen Hendrix: “Momenteel krijgen we wekelijks aanvragen en na 12 jaar beschikken we over de nodige ervaring en expertise om bedrijven te begeleiden op vlak van de zin en onzin van een raad van bestuur. Zo zit er ook nog een samenwerking met Guberna, het nationaal instituut voor bestuurders, in de pipeline, waarmee heel wat kruisbestuiving mogelijk is in het voordeel van onze Limburgse familiebedrijven.”

Gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens ziet deze database externe bestuurders passen in een totaalaanbod voor alle familiebedrijven die bezig zijn met hun diverse scharniermomenten tijdens het groeiproces van het bedrijf. “Deze geüpdatete database vormt een prima aanvulling op tal van lopende programma’s en dienstverleningen waarop onze leden-familiebedrijven voor ondersteuning kunnen terugvallen. Ik denk hierbij aan onze begeleiding en coaching van opvolgers en overlaters, onze bemiddelingskamer, onze opleidingen over het familiecharter en familietrajecten, onze diverse leergroepen en individuele begeleidingen, en meer”. Dit aanbod past volgens de gedelegeerd bestuurder helemaal binnen het DNA van VKW Limburg. “Waar discretie de absolute topwaarde is binnen onze werking.”

Kandidaat-externe bestuurders die meer informatie wensen, of op een discrete wijze het nut ervan willen aftoetsen, kunnen contact opnemen met Koen Hendrix, koen.hendrix@vkwlimburg.be, 011-24.95.23.